Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 6 Öjersjö Storegård 2020

Skapad 2020-08-26 08:43 i Öjersjö Storegård Partille
Övergripande planering i ämnet Idrott & Hälsa
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
I ämnet Idrott & Hälsa ingår många olika moment. Här kan du se vad vi gjort och även hur du blivit bedömd i de olika kunskapskraven.

Innehåll

Syfte/läroplanens mål

Syftet i ämnet Idrott & Hälsa är att eleverna ska få utveckla sin förmåga att:

Mål för eleven

 • utveckla intresset för att vara fysiskt aktiv
 • lär sig att delta och anpassa sina rörelser i olika lekar, spel och idrotter
 • lär sig att anpassa sina rörelser till takt och rytm i musik och i danser
 • lär sig orientera i kända miljöer med hjälp av kartor
 • lär sig delta i olika aktiviteter i olika miljöer
 • känner till regler och rutiner för idrottssalen och omklädningsrummet.
 • lär sig att simma i mag- och ryggläge
 • utvecklar förståelse för samband mellan fysisk aktivitet och hälsa

Detta gör vi på lektionerna

 • olika lekar, spel och idrotter i natur och utemiljö samt i idrottssalen
 • kondition och styrketräning
 • orientering i närmiljön med hjälp av kartor
 • redskapsövningar
 • takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik
 • rättigheter och skyldigheter i naturen
 • simning i mag- och ryggläge
 • hantering av nödsituationer vid vatten
 • samtala om olika fysiska aktiviteter, levnadsvanor mm.

Detta kommer att bedömas

 • din förmåga att anpassa rörelser till aktiviteten
 • din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter
 • din förmåga att röra dig i takt till musik
 • ditt hänsynstagande vid natur- och utomhusaktiviteter samt salslektioner
 • din förmåga att orientera
 • din simkunnighet
 • din förmåga att resonera om hur olika fysiska aktiviteter påverkar hälsan

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh

Matriser

Idh
Omdömesmatris Idrott åk 4-6

Delta och röra sig i lek, spel och idrott på årskurs-anpassad nivå.
Du varierar och anpassar dina rörelser till viss del på ett fungerande sätt till aktiviteter i olika miljöer.
Du varierar och anpassar dina rörelser relativt väl till aktiviteter i olika miljöer.
Du varierar och anpassar dina rörelser väl till aktiviteterna i olika miljöer.
Röra sig i dans och rörelse till musik på en årskursanpassad nivå.
Du anpassar dina rörelser till viss del efter takt och rytm i aktiviteterna.
Du anpassar dina rörelser relativt väl till takt och rytm i aktiviteterna.
Du anpassar dina rörelser väl till takt och rytm i aktiviteterna.
Samtala om egna upplevelser av fysiska aktivteter och hur aktiviteterna påverkar hälsa och fysisk förmåga på årskursanpassad nivå.
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Orientera i bekanta miljöer på årskursanpassad nivå.
Du orienterar med viss säkerhet med karta.
Du orienterar med relativt god säkerhet med karta.
Du orienterar med god säkerhet med karta.
Friluftsliv
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med relativt god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med god anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
Simkunnighet:
Du simmar 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: