Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2020-08-26 09:28 i Ekkälleskolan Linköping
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
I arbetsområdet Återberättande texter tränar eleven på att kunna tala, läsa och skriva. Vi läser morgontidningen och spanar efter hur en artikel är uppbyggd. Eleverna förbereder och intervjuar varandra samt vuxna på skolan som sedan redovisas i klassen. Vi avslutar med att skriva nyhetsartiklar och andra återberättande texter.

Innehåll

 

Undervisning

 • Du kommer att arbeta enskilt eller i par med boken Klara Svenskan åk 5: Tala, läsa, skriva. 
 • Du kommer att skriva återberättande texter, t.ex. nyhetsartiklar.
 • Du kommer att förbereda och genomföra en intervju.
 • Du kommer att öva på att vara källkritisk när du läser texter. 

 

Bedömningsformer

 • Muntligt deltagande i klassrummet och under intervjuer.
 • Återberättande text

Formativ och summativ bedömning i de tre målen som är tala, läsa och skriva. Tillhörande matris där eleven direkt efter ett arbetsområde bedöms av undervisande lärare. Eleven skriver i övningsboken och i den "gula skrivboken"

 

Det här ska du kunna efter att vi har jobbat med arbetsområdet:

Tala

 • formulera öppna och stängda frågor
 • förbereda och genomföra en intervju

Skriva

 • skriva en nyhetsartikel med rubrik, ingress och brödtext
 • använda mig av och svara på de journalistiska frågorna
 • återge vad någon har sagt genom att använda talstreck
 • skriva bildtexter till artikelns bilder. 

Läsa

 • urskilja textens struktur och särdrag
 • göra textkopplingar
 • ställa frågor till texten
 • kritiskt granska nyhetsbilder
 • tänka källkritiskt när jag läser en nyhetsartikel
 • urskilja vem som uttalar sig i texten.

Uppgifter

 • Förbereda och genomföra en intervju

 • Källkritik

 • Återberättande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl
  Sv  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: