Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Åk 8 - Amerikanska revolutionen

Skapad 2020-08-26 09:59 i Rävlanda skola Härryda
Amerikanska revolutionen.
Grundskola 8 Historia
Aldrig förr hade kolonier frigjort sig från moderlandet på liknande sätt. 13 kolonier gick samman i revolution mot Storbritannien och startade med det en kedja av revolutioner som spred sig över världen.

Innehåll

 

Amerikanska revolutionen v. 35-37

Vad ska vi lära oss?

» Ha kännedom om orsakerna bakom amerikanska frihetskriget

» Ha kännedom om vem George Washington var

» Ha kännedom om vilka grupper som var emot det amerikanska frihetskriget (eller som åtminstone inte tjänade något på det)

» Ha kännedom om hur makten i USA kom att delas upp i tre delar.

» Ha kännedom om viktiga begrepp som exempelvis: bojkotta, kolonister, "de amerikanska kolonierna", Boston Tea Party, självständighetsförklaring, befälhavare, lojalister, kongressen, domstol, president, sjuårskriget, tull, förbundsstat, slavar, ursprungsbefolkningen.

 

Hur kommer vi att arbeta?

Vi kommer att arbeta med:

- Gleerups digitala läromedel

- Filmer

- Gruppdiskussioner

Vi kommer att arbeta mycket i Gleerups där föräldrar får be sina barn om inloggningsuppgifter för att få tillträde.

Mer detaljerad planering finns i Google Classroom, du hittar länkarna nedan.

Filmer som vi sett i skolan

Planering i Gleerup

 

Hur sker bedömning?

Bedömning sker genom att eleverna varje vecka själva beskriver vad de lärt sig i en loggbok. Det kommer även att förekomma s.k. enskilda uppgifter där de får visa sina kunskaper. För övrigt får eleverna möjlighet att genom delaktighet på lektionernas aktiviteter få många tillfällen att visa vad de lärt sig.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.
  Hi  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9

Matriser

Hi
Kunskapskrav 1700-talets revolutioner

E
C
A
Tidsperioder
Jag har grundläggande kunskaper om Amerikanska revolutionen. Jag vet lite om hur man levde då, vad som hände och känner till någon viktiga person från tiden.
Jag har goda kunskaper om Amerikanska revolutionen. Jag har också goda kunskaper om hur man levde då, vad som hände och känner väl till 2-3 viktiga personer från tiden.
Jag har mycket goda kunskaper om Amerikanska revolutionen. Jag har också mycket goda kunskaper om hur man levde då, vad som hände och känner väl till fler än 3 viktiga personer från tiden.
Samhällsförändringar, levnadsvillkor & handlingar
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Amerikanska revolutionen. Jag kan också föra enkla resonemang om människors handlingar.
Jag kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Amerikanska revolutionen. Jag kan också föra utvecklade resonemang om människors handlingar.
Jag kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av Amerikanska revolutionen. Jag kan också föra välutvecklade resonemang om människors handlingar.
Villkor och värderingar
Jag kan förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Historiska begrepp
När jag berättar om Amerikanska-, revolutionen och de personer som var med, kan jag använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
När jag berättar om Amerikanska revolutionen och de personer som var med, kan jag använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
När jag berättar om Amerikanska revolutionen och de personer som agerade, kan jag använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: