Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering kap.1 Tal och räknesätt.

Skapad 2020-08-26 09:33 i Vasa Real Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Detaljerad planering för kap.1

Innehåll

 

Planering för matematiken                                        Klass 8B, 8C

 

Moment: Tal och räknesätt, kapitel 1

 

 

 

Mål: Du ska:

 

- veta hur vårt talsystem är uppbyggt

 

- kunna se mönster i figurer och tal

 

- kunna jämföra och storleksordna tal

 

- kunna räkna med hela tal och decimaltal (de fyra räknesätten)

 

 

 

Prov: vecka 38

 

 

 

Vecka:

Moment, uppgifter och sidor:

34

Böcker, planering, reflektion

Mönster och talföljder, s. 7- 8: uppgift 1001- 1002 + 1005

Vårt talsystem, s. 9- 12: uppgift 1011 + 1014 + 1018 + 1022 + 1024- 1026 + 1029- 1030 + 1031- 1035 + 1039- 1041 (om du hinner)

35

Avrundning, s. 13: alla uppgifter

Diagnos 1:1, s. 15- lämna in!

Fördjupning: Primtal och sammansatta tal, s. 19- 20: 1065- 1066 + 1068 + 1071- 1074.

36

Addition och subtraktion, s. 22: uppgift 1077- 1078 + 1080- 1081 + 1083- 1084.

Multiplikation och division, s. 23- 24: uppgift 1087- 1088 + 1090- 1092 + 1094- 1096 + 1099- 1101.

Multiplikation med små tal, s. 25- 27: uppgift 1104- 1109 + 1111- 1130.  

37

Division med små tal, s. 28: uppgift 1133- 1142 + 1146- 1153.

Blandade räknesätt, s. 31- 32: uppgift 1156- 1160 + 1164- 1172 (om du hinner)

Diagnos 1:2, s. 34- lämna in!

Fördjupning: Mer om tal och räknesätt, s. 41- 43: så många uppgifter du hinner!

38

Kapiteldiagnos 1, s. 44- lämna in!

Repetition 1, s. 46- 47

Något extra 1, s. 48- 49 (om du hinner)

Blandade provuppgifter, s. 284- 285 (om du hinner)

Prov på kapitel 1!

 

 

 

 

 

Inför provet:

 

-       Checka av att du kan målen ovan och att du förstår alla begrepp.

 

-       Läs sammanfattningen på s. 50.

 

-       Säg till mig om du behöver mer material för att träna på vissa moment som du tycker är svåra.

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning:

 

Vi fokuserar på fem förmågor i matematiken och dessa är:

 

 

 

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (P)

 

 

 

• använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp (B)

 

 

 

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter (M)

 

 

 

• föra och följa matematiska resonemang (R)

 

 

 

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (K).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: