Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årsplanering 20/21 - Finska - Fk

Skapad 2020-08-26 09:37 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola F Modersmål
Årsplanering 20/21 - Finska

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i finska som nationellt minoritetsspråk i ämnet modersmål ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om språket samt kunskaper om minoritetens kultur. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla flerspråkighet, sin förståelse av omvärlden och sin identitet.

Genom undervisningen ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

 • reflektera över sociala, historiska och kulturella företeelser i miljöer där språket används, och

 • reflektera över språkets ursprung, utveckling och nutida status.

 

Vi kommer att jobba med följande arbetsområden:

 • Kunna presentera och berätta om sig själv

 • Vardagligt ordförråd (tid, mat, vädret osv.) beroende på elevens språkliga nivå

 • Högtider och traditioner

 • Grammatik

 

Vi kommer också att jobba med följande teman:

 

Läromedel (beroende på elevens språkliga nivå):

 • Pikkumetsän aapinen (Marja-Kristiina Lerkkanen, Laura Suoranta-Hollo & Mervi Wäre)

 • Pupu ja tiikeri (Kirsi Martin)

 • Kaverit! (Kirsi Martin & Jari Tammi)

 • ESKO-tehtävät - esiopetuksesta kouluun (Turun kaupungin Varissuon alueen esi-, alku-, luokan- ja erityisopettajat)

 • Högläsningsböcker

 • Arbetsblad

 

Arbetsmetoder för att eleven ska nå målen:

 • Läsa och skriva olika slags texter

 • Skriva egna texter

 • Muntliga och skriftliga presentationer

 • Grammatiska övningar

 • Jämföra det finska och svenska språket

 • Högläsning

 • Läsförståelseövningar

 • Hörförståelseövningar

 • Samarbetsövningar

 • Ge förutsättningar för att uttrycka känslor, tankar och åsikter

 • Lyssna och titta på finska tv-program

 • Spela spel på finska

 

Bedömning:

Läraren kommer att följa elevens utveckling på olika sätt:

 • Elevens arbete på lektionen (ovan nämnda punkter)

 • Läxförhörd/små prov

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: