Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arkitekt historia

Skapad 2020-08-26 10:10 i Annerstaskolan Huddinge
Grundskola F
Arkitekturpresentation (Arkitekturhistoria). Runt omkring oss har vi byggnader av olika slag. Det är så naturligt runtomkring oss och många gånger tänker vi inte på hur det egentligen ser ut. Men någon har ritat byggnaden och någon har ritat den stadsplaneringen som byggnaden står i.

Innehåll

 

Arkitektur

Syfte:

Att kunna ritat och planera ett bygge utifrån en plats och ur historiskt perspektiv och kolla närmare på någons byggnation samt stadsplaneringen som byggnaden står i.

Du ska under hösten öva på att vara både arkitekt men också stadsplanerare.

·         Efter genomgången ska ni få planera och skriva ut en bild över ett område där ni ser eran byggnad som ni vill rita av i 3D.  Tanken är att ni ska ta över någon av världens mest kända byggnadsverk (idé från nätet på kända byggnader), genom att ni se byggnaden från sidan och hittar centralpunkten för den byggnad ni föreställer.

Elevens mål

Du ska:

Träna på att skapa tredimensionella bilder med budskap.

Använda olika tekniker och material. Pröva hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Träna på bildkomposition.

Formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Få en inblick i arkitekturhistoria samt hur man kan rita olika former

 

Centralt innehåll:

Tolka, Arkitektoniska verk från olika tidsepok och resonera kring byggnaderna.

 

Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.

Kombinationer av bild, ljud och text i eget bildskapande.

Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.

Digital bearbetning av fotografier och andra typer av bilder.

Presentationer av eget bildskapande.

Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.

Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.

Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Arbetsgång:

Genomgång av arkitekturhistoria.

Välj vilken byggnad du vill arbeta med. Skriv också ner lite fakta om din valda byggnad. Det fakta du skriver ner skall redovisas tillsammans med bilden på bildportfolio, samt muntligt. Tänk på att lite annorlunda fakta kan fånga läsarens uppmärksamhet!

Exempelvis: Eiffeltornets höjd kan aldrig fastställas helt och hållet. Anledningen är att den diffar på 15 cm beroende på hur varmt eller kallt det är ute. Materialet sväller och krymper nämligen beroende på kyla eller värme. Radavstånd 1.5, storlek 12.

Du ska göra en digital och en analog. Digitala foton fungerar som inspiration till dig att rita av byggnaden i rätt perspektiv.

Bilden skall innehålla dem rätta formerna, färgerna och linjerna samt eventuellt texter mm.

Skapa din ritning med linjer som går till centralpunkten. Tänk på att byggnaden ska vara tredimensionell. Alla sidor ska vara lika genomarbetade!

Redovisning sker i form av en plansch över ritningen med text och foto över hela området.

Det som ska lämnas in för bedömning: planschen med områdens flygfoto (google mapp) och ritningen (rätt perspektiv) samt en berättelse ur en historiskt perspektiv (synvinkel).

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: