Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text år 5

Skapad 2020-08-26 10:29 i Serresjöskolan F-6 Trelleborg
Grundskola 5 Svenska Svenska som andraspråk
Beskrivande text om fågel eller växt/djur i Östersjön i samarbete med biologin.

Innehåll

 Vi samlar fakta om fåglar i allmänhet och om en fågelart enskilt i en sexfältare på biologin alt. vattenväxt/djur i Östersjön. Sökning av information enskilt och tillsammans. Vi skriver sedan en beskrivande text utifrån vår sexfältare. Vi arbetar med kamratrespons av texten. Källkritik om våra källor vi använt.

Bedömning:

Beskrivande text om en fågel/växt/djur samt källkritik.

Tidsplan / Lektionsplanering:

ht 20 v. 34-38

Begreppslista:

Begrepp

Rubrik

Klassificering

Utseende/kännetecken

Förekomst

Föda

Livscykel

Källor

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad, typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  SvA  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: