Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Från råvara till avfall (Kemi)

Skapad 2020-08-26 10:31 i Kyrkskolan 4-6 Ludvika
Grundskola 4 – 6 Kemi
"Från råvara till avfall" - Ett kemiområde inom hållbar utveckling.

Innehåll

Innehåll

Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen. 

 

Konkreta lärandemål:

Förstå och kunna använda begreppen råvara, material, naturresurs, kretslopp, avfall, framställning, återvinning, återbruk, hållbar utveckling.

Kunna redogöra för processen från råvara till avfall för papper, glas, plast och metall.

Känna till hur t ex papper, glas, plast och metall kan återvinnas eller återbrukas.

Kunna beskriva vad som menas med hållbar utveckling utifrån ekologi, ekonomi och sociala frågor.

Resonera om vad du själv kan göra för att bidra till en hållbar utveckling.


Arbetssätt

Under arbetets gång kommer vi att arbeta med:

 • Läsa texter och fakta om råvaror och om hållbar utveckling.
 • Se filmer.
 • Diskutera i helklass och i mindre grupper för att ta del av varandras tankar, idéer och kunskaper.

 • Arbeta med digitala medier (t.ex träna på de olika begreppen)


Bedömning

Jag kommer att bedöma dina kunskaper och förmågor genom:

 • ditt arbete på lektionerna 
 • delaktighet i diskussioner 
 • Skriftligt prov

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Materiens kretslopp genom råvarors förädling till produkter, hur de blir avfall som hanteras och sedan återgår till naturen.
  Ke  4-6
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Ke  E 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om mat, bränslen, kemikalier och andra produkter kan eleven relatera till några kemiska samband och frågor om hållbar utveckling.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: