Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ht 20 PP Sh - Lag och rätt

Skapad 2020-08-26 10:40 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Grundskola 8 Samhällskunskap
Ett arbetsområde i samhällskunskap som handlar om lag och rätt.

Innehåll

Ämnesövergripande mål i Lgr 11 för samhällskunskap, rättigheter och rättsskipning

  • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

Ur det centrala innehållet i Lgr 11, samhällskunskap för åk 7-9

  • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter.
  • Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

 

 

Förmågor kopplade till kunskapskrav för åk 7-9 och hur dessa konkretiseras i arbetsområdet.

 

Att träna, visa och bedömas i

Förmåga

Kunskapskrav

Konkretisering

Begreppsförståelse

Aspekt 1

Att kunna förstå och använda centrala ord och begrepp inom ämnesområdet, när du talar, läser, skriver och lyssnar.

Se lista i Class room över centrala ord och begrepp.

Faktakunskaper

Aspekt 2

Att visa kunskaper om hur vårt samhälles rättsliga struktur är uppbyggt och fungerar

Att beskriva samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

Vad är lagar, regler och normer?

Vilka är våra grundlagar?

Vad är en rättsstat?

Vad är rättssäkerhet?

Hur ser kopplingen ut mellan en rättsstat, demokrati och mänskliga rättigheter?

Vilka myndigheter ingår i vårt rättsväsende?

Hur är gången från gripande till åtal?

Hur genomförs en rättegång?

Vilka olika typer av påföljder finns det?

Vilka är våra olika domstolar?

Vilka sociala, politiska och ekonomiska faktorer har samband med ungdomsbrottslighet?

 

 

Resonemangsförmåga

Aspekt 3

Att uttrycka egna ståndpunkter och med hjälp av argument kunna resonera kring dessa.

Att kunna föra resonemang där du växlar mellan olika perspektiv.

Ex på resonemangsfråga kan vara: ”Kommer strängare straff att minska brottsligheten i vårt samhälle?”

Ex. ” Hur påverkar ett beslut om strängare straff olika grupper i samhället?”

Tänk både på individnivå och samhällsnivå. Tänk också utifrån olika typer av konsekvenser ex ekonomiska, sociala och politiska.

Arbetssätt och arbetsmaterial:

Genomgångar, diskussioner, texter och filmer.

Lärobokstexten är hämtad ur UTKIK samhällskunskap 7-9. Denna ligger som en pdf i classroom. Vill du lyssna på texten går du in i Skolportalen – Inläsningstjänst – Utkik sh 7-9.

Lista över centrala ord och begrepp samt lärobokstext läggs i classroom samt kan erhållas i pappersform.

Arbetstid v 34-38

 

Måndag 45 min

Tisdag 55 min

Torsdag 50 min

Fredag 50 min

34

 

 

 

SO-årsklocka

PP-Lag och rätt

Classrooms kod:text och centrala ord och begrepp.

Lag- och rättshändelser under sommaren.

 

Lagar, regler och normer

 

Vad är en rättsstat?

 

Hur ser kopplingen ut mellan demokrati och rättsstat?

 

 

35

Demokrati och graden av rättssäkerhet runt om världen.

Resonemangs-övning om demokrati och rättsstat.

 

Vad är ett brott?

Synen på vad som är ett brott

 

Läxa: Begrepp 1-16. Lärobokstext: s 1-6

 

Vem begår brott?

Från gripande till åtal

36

Från gripande till åtal

Läxa: begrepp 17-22. Lärobokstext       s 7-9

I rättssalen

I rättssalen

 

 

Läxa: Begrepp 23- 35

Lärobokstext s 10-11

 

37

Olika sorters domstolar

Läxa: begrepp 36-42

Påföljder

Påföljder

Förbereda debatt

Läxa: Begrepp 43-49. Lärobokstext 12-14

Debatt om påföljder

38

Läsa på

Resonemangs-uppgift aspekt 3

Test Aspekt 1-2

Rättning och självbedömning

 

Bedömning

Bedömningstillfällen ligger på fredag v 37 och tisdag v 38. Bedömning sker utifrån visade kunskaper och förmågor, aspekt 1-3, som beskrivs ovan i denna PP samt i matrisform i Unikum.

 

 

 

 

Matriser

Sh
Ht 20 Bedömningsmatris Samhällskunskap Lag och rätt

F
E
C
A
Begreppsförståelse
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Faktakunskaper
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer. Eleven visar det genom att undersöka hur rättsliga strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.
Resonemang
Resonera utifrån egna ståndpunkter och växla perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: