Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Huset vid vägens slut" av Magnus Nordin

Skapad 2020-08-26 10:52 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Ett litteraturarbete som utgår från Magnus Nordins bok "Huset vid vägens slut". Lämplig för år 7.
Grundskola 7 – 8 Svenska
Under de närmaste veckorna läser vi boken "Huset vid vägens slut" av författaren Magnus Nordin. Under arbetsområdet får du möjlighet att utveckla din förmåga att läsa skönlitteratur och reflektera och analysera det du läst. Du ges också möjlighet att utveckla din förmåga att delta i diskussioner i en mindre grupp.

Innehåll

Förmågor du utvecklar:

 • formulera dig i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Undervisning (arbetsformer och lärande):

Du ska läsa boken "Huset vid vägens slut" av Magnus Nordin. Du kommer att få besvara frågor som både handlar om bokens handling och dina personliga reflektioner. Du kommer att få diskutera grupp- och klassvis.

Bedömning:

Du kommer att bedömas med vilken kvalitet du:

• formulerar dig när du svarar på frågor om handling och egna reflektioner.

• reflekterar både kring den konkreta handlingen i boken, men också personligt (vad skulle du ha gjort/tyckt/tänkt om du var i den här situationen? Vad har du för personliga erfarenheter kring detta? Vad tycker du personligen om det du läst?)

 • deltar i grupp- och klassrumsdiskussioner. Hur lyssnar du på andra? Hur för du samtalet vidare? Hur delger du dina tankar?

Reflektionsfrågor:

Kapitel 1:

1. Vilka personer presenteras i det första kapitlet och vad får du veta om dem?

2. Vad är Örnnäset? Hur ser det ut?

Kapitel 2:

3. Det här kapitlet utgörs av Pierres läskiga spökhistoria. Vad är det som gör det läskigt, skriv och berätta? Plocka ut ord som du tycker hjälper till att bygga upp stämningen.

Kapitel 4:

4. Vad får man veta i det här kapitlet om huvudpersonens relation till sin bror?

5. Vilka egenskaper har de båda bröderna?

6. Hur är deras syskonförhållande? Motivera och förklara hur du tänker.

Kapitel 5:

7. Vem är Budda och vad får vi veta om honom? Hur ser han ut? Vilka egenskaper har han? Hur får vi reda på dessa egenskaper?

8. Det är först i det här kapitlet som vi får veta vad huvudpersonen heter. Vad heter han? Varför tror du att det har dröjt innan författaren presenterar hans namn?

Kapitel 6:

9. På sid. 26-27 finns en noggrann miljöbeskrivning. Hur ser det ut i huset? Vilka ljud hörs? Hur luktar det? 

10. Varför tror du att författaren börjat det här kapitlet med en miljöbeskrivning?

11. Kapitel 6 och 7 beskriver hur ungdomarna tar sig in i huset. Spänningen byggs upp gradvis. Hur?

 

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Huset vid vägens slut

Läsa

- läsförståelse
Du kan med stöd göra enkla sammanfattningar av textens innehåll. Du kan med stöd föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du visar grundläggande läsförståelse genom att i huvudsak göra enkla sammanfattningar av textens innehåll. Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av textens innehåll. Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av textens innehåll. Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.

Skriva

- språkbruk
Du kan med stöd skriva med enkel textbindning. Du kan med stöd anpassa ditt språk till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: