Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP Magic 4A v.34-43

Skapad 2020-08-26 11:36 i Fjälkinge skola Kristianstad
Grundskola 4 – 0 Engelska
Här finns planeringen i engelska fram till novemberlovet.

Innehåll

Skolområde östra, Fjälkinge skola  
Pedagogisk planering – Engelska 4A Vecka:34-43 Ht 2020

Konkreta mål
Eleven ska:
lyssna aktivt
förstå huvudinnehållet i tydligt talad engelska
tala engelska, vara muntligt aktiv på lektionerna
skriva med hela meningar
vara i fas med planeringen

Bedömning
Jag kommer att bedöma hur väl du kan:

  • våga försöka, delta muntligt (enskilt, i par och i grupp)
  • förstå talad engelska
  • förstå muntlig och skriftlig instruktion samt förstå och använda nya ord och fraser
  • läsa och översätta texter
  • skriva nya ord och fraser samt korta texter

 

Dokumentation
Omdöme efter avslutat område i en enkel bedömnings matris.
Omdöme i Unikum i slutet av terminen.

Arbetsgång

Vecka 34
Fredag: Speeddating (lära känna lek) Repetera siffror och bokstäver. Sjunga the ABC-song.  Introducera glosor.eu.

Vecka 35
Måndag: TB s.6-7. Lyssna och diskutera tillsammans. Lästräna texten på s.6-7. Wb s.4. Numbers crossword (a-blad 246). Öva glosorna på www.glosor.eu
Torsdag: TB s.6-7. Lyssna och lästräna 2 o 2. Hörövning s.5:3. WB s.4-5.
Fredag:
Läsa och översätta meningarna högt i halvklass. Glosförhör. Lyssna på TB s. 8-9.
Läxa till fredag:
Lästräna meningarna på s.6-7. Träna skriva orden på s.6. Målet är att ha minst 5 rätt på glosorna
J Du kan träna glosorna på www.glosor.eu  skriv MariaChristensen i sökrutan och gå in på övningen Magic 4 p.6 Start

Vecka 36
Måndag: TB s. 8-9 Lyssna och översätta tillsammans. Lästräna i par. Börja skriva pratbubbla.
Torsdag: Hörövning s.7:4. WB s.6-8. Kolla på Max´s Movie
Fredag: Läsa din pratbubbla för en grupp.
Läxa till fredag: Skriv en pratbubbla om dig själv i classroom eller i ditt skrivhäfte (se ex. på s.8-9) Minst fem meningar.

Vecka 37
Måndag: TB s.10-11 Lyssna och översätta tillsammans. Kolla på Muzzy.
Torsdag: Hörövning s.10:5. WB s.9-12.
Fredag: Läsa och översätta texten på s.10-11 högt i halvklass. Glosförhör (färgerna) Lyssna igenom TB s. 12-13.
Läxa till fredag:
Lästräna texten på s.10-11. Skrivläxa - kunna skriva färgerna på s.74 i TB. De finns även på
www.glosor.eu  Magic 4 p.74 Colours

Vecka 38
Måndag: TB s.12-13 Lyssna och översätta tillsammans. Lästräna i par. Muzzy.
Torsdag: TB s.12-13 lyssna. Hörövning s.12:3. WB s.13-14. Grammar game (a-blad 247)
Fredag: Hörövning s.14:3. Läsa och översätta texten på s.12-13 högt i halvklass. Glosförhör. Lyssna igenom TB s. 14-15.
Läxa till fredag: Lästräna texten på s.12-13. Skrivläxa – träna skriva minst 10 ord från s.13. De finns även på
www.glosor.eu  Magic 4 p.13 Skyping

Vecka 39
Måndag: TB s.14-15 Lyssna och översätta tillsammans. Lästräna i par.
TB s.14-15. WB s. 15-16.
Torsdag: Studiedag 
J
Fredag: Läsa texten + de egna klassrumsmeningarna i grupp. Hörövning s.16:2. Lyssna på TB 16-17.
Läxa till fredag: Läsläxa – TB 14-15 + dina egna meningar. Skrivläxa – skriv minst fem meningar om vårt klassrum i ditt skrivhäfte/classroom.

Vecka 40
Måndag: TB s.16-17 Lyssna och översätta tillsammans. Lästräna i par. Muzzy.
Torsdag: TB s.16-17. Hörövning 18:2. WB s.17-19.
Fredag: Läs upp texten + meningarna om ditt sovrum i liten grupp. Lyssna igenom TB s. 18-19.
Läxa till fredag: Läsläxa- lästräna texten på s.16-17 + dina sovrums meningar. Skrivläxa – Skriv minst fem meningar om ditt sovrum på liknande sätt som Kate gjort. Skriv i classroom eller i ditt skrivhäfte.

Vecka 41
Måndag: TB s.18-19. Lyssna och översätta tillsammans. Lästräna i par. Träna klockan.
Torsdag: TB s.18-19. WB 20-22. Hörövning – bingo 22:4. Maze (a-blad 248)
Fredag: Läsa och översätta texten på s.19 högt i halvklass. Glosförhör. Lyssna igenom TB s. 20-21.
Läxa till fredag: Läsläxa – TB s.19. Skrivläxa – träna skriva minst 10 av glosorna på s.19. De finns även på
www.glosor.eu  Magic 4 p.19 Kates breakfast

Vecka 42
Måndag: TB s. 20-21. Lyssna och översätta tillsammans. Lästräna i par.
Torsdag: Hörövning s.23:2. WB s.23-25.
Fredag: Läs texten + meningarna om din familj i liten grupp.
Läxa till fredag: Läsläxa - TB s.20-21. Skrivläxa- Skriv om din familj på liknande sätt som Kate har gjort. Skriv minst 10 meningar i classroom/skrivhäftet.

Vecka 43   Halloween
Måndag: Halloween text + ord
Torsdag: Halloween film + diskussion
Fredag: Halloween talövning.
Läxa till fredag: WB ska vara klar fram till s.25.

Bedömningsmatris Kapitel 1-10  klass 4A

Förmågor som bedöms

Når inte målen

Godtagbar förmåga

God förmåga

Utvecklad förmåga

Lyssna

Förstå tydligt talad enkel engelska.

Har inte visat godtagbar förmåga. 

Förstår det viktigaste.

Förstår det viktigaste och lite detaljer.

Förstår helheten och detaljerna.

Tala

Säga enkla fraser, meningar, frågor och svar.

 
 
 

 

Har inte visat godtagbar förmåga. 

 
 

 

Talar med enkelt ordförråd och fraser. 

Har ett fungerande ordförråd. Deltar aktivt i samtal.

Talar med mycket bra flyt. Deltar aktivt och tar ansvar för att samtalet fungerar och fördjupas.

Läsa

Läsa enkla texter på engelska.

Har inte visat godtagbar förmåga. 

Kan läsa enkla meningar.

Läser text med ok flyt utan stöd. 

Läser med mycket bra flyt.

 

Läsa

Översätta enkla texter till svenska.

 

Har inte visat godtagbar förmåga. 

Översätter enkla meningar.

Översätter text med ok flyt utan stöd. 

Översätter text med mycket bra flyt.

Uttal

Har inte visat godtagbar förmåga. 

Uttal påverkas mycket av svenskan och/eller stavningen.

Uttal påverkas ibland av svenskan och/eller stavningen.

Uttal är till stor del enligt engelskans mönster.

Skriva
Skriva kort text.

Har inte visat godtagbar förmåga. 

Kan skriva enkla meningar.

Kan skriva text.

Skriver text med bra flyt.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: