Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa åk 3

Skapad 2020-08-26 11:19 i Östra Stenhagenskolan Uppsala
Idrott åk 3 med bedömningsmatris.
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Här kan du läsa om vad vi övar oss i på lektionerna i idrott och hälsa i åk 3.

Innehåll

Undervisningen

Första delen av hösten och senare delen av våren är vi utomhus. Vi leker olika typer av lekar, samarbetar och tränar på att använda vår skolgårdskarta. Vi lär oss karttecknen och tränar oss på att passa kartan.

I idrottshallen leker vi med och utan bollar och andra redskap. Vi tränar på att spela enkla bollspel med olika typer av bollar. Vi tränar motoriken genom att använda redskap på olika sätt på stationer och i redskapsbanor och lekar.

Vi tränar på att röra oss i takt till musik samt att sätta ihop enklare rörelser till en enkel dans. 

Vid bra vinterförhållanden kommer vi att åka skridskor.

Vi samtalar om hur kroppen påverkas av motion, om vikten av att värma upp och att vara rädda om våra kroppar genom att t.ex. lyfta på ett bra sätt och att hålla en bra ljudnivå i omklädningsrummet och duschen.

Vi samtalar om hygien och duschar och byter om i samband med idrottslektionerna när vi är i sporthallen.

Vi tränar samarbete och fair-play. Vi tränar oss på att uppmuntra och peppa varandra och tar hänsyn till varandras olikheter.Vi tränar oss i att förstå och följa regler i lekar och spel. Vi tränar oss på att vara bra vinnare och bra förlorare i lekar och spel, och på att förstå skillnaden mellan skolidrott och tävlingsidrott.

Konkretiserade mål

Du ska

 • delta i alla aktiviteter och göra ditt bästa
 • lyssna på, och följa, instruktioner och regler
 • kunna använda en enkel karta
 • vara en bra med- och motspelare
 • kunna samtala om motion,hygien och arbetsmiljö i anknytning till idrottsaktiviteter
 • röra dig till musik
 • idrotta utomhus under olika årstider och förhållanden

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelser i vatten. Att balansera, flyta och simma i mag- och ryggläge.
  Idh  1-3
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av lek, hälsa, natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  E 6
 • Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö med viss anpassning till olika förhållanden och till allemansrättens regler.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven med viss säkerhet orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.
  Idh  E 6
 • Eleven kan ge enkla beskrivningar av hur man förebygger skador som är förknippade med lekar, spel och idrotter.
  Idh  E 6
 • Dessutom kan eleven hantera nödsituationer vid vatten med hjälpredskap under olika årstider.
  Idh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: