Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

TRIKÅMÖSSA

Skapad 2020-08-26 11:19 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 6 Slöjd
Du ska få framställa din egendesignade trikåmössa. På den ska det finnas en symbol som beskriver dig och/eller dina intressen. Du kommer att få öva dig på att planera ditt arbete och utefter det framställa ett slöjdobjekt. Därefter kommer du utvärdera den och din process muntligt och skriftligt. Utöver det kommer vi prata om elastiska tygers egenskaper, begränsningar och användningsområde.

Innehåll

1) FÖRVÄNTAT RESULTAT: 

- Kunna planera och kommunicera hur din mössa ska utformas med hjälp av en skiss.  

Kunna berätta om trikåtyg, vilka egenskaper tyget har. 

Kunna vilka redskap och sömmar som passar bäst för trikåtyg. 

- Kunna arbeta efter en arbetsbeskrivning, skriftligt och/eller muntligt genom film och undervisning. 

- Kunna rita av ett mönsterhantera mönsterutläggning, klippa ut och sy ihop. 

- Kunna olika sömnadsbegrepp. 

Kunna förstå vad symboler är och hur du kan använda dom. 

- Kunna berätta om arbetsprocessen i ord och skrift. 

 

2) UNDERVISNING OCH ÖVNING: 

- Diskutera kring begreppet “Symbol”. 

- Eget arbete i att framställa en skiss och redovisa den. 

- Tillsammans ha en genomgång i hur du tar mått och ritar av ett mönster. 

- Tillsammans ha en genomgåni mönsterutläggning, tillklippning och sömnad. 

- Diskutera om trikåtyger, materialets styrka och svagheter. 

- Redovisa slutresultatet skriftligt och muntligt. 

 

3) BEDÖMNING: 

Jag kommer att observera hur ni utför de praktiska och teoretiska arbetet under de olika momenten i slöjdprocessen. (Idéutveckling, skiss, arbetet, reflektion, dokumentation och redovisning.) 

 

ORD OCH BEGREPP: 

Elastiskt

Mönster

Mönsterpapper

Avigsida

Rätsida

Trådrak

Trikåtyg

Sömsmån 

Stretchsöm

Fåll

Stickning

Mot vikt kant 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  4-6
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6
 • Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de signalerar.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Utvecklingsmatris slöjd (år 4-6)

Har inte bedöms.
E
C
A
Idé och inspiration
(Planering och ritning).
Du kan i slöjdarbetet BIDRA till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Du kan i slöjdarbetet UTVECKLA idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som ELEVEN SJÄLV har sökt upp.
Tillvägagångssätt
(Val av lämpligt arbetssätt)
Du väljer, utifrån syfte och miljöaspekter, tillvägagångssätt och ger ENKLA motiveringar till sina val.
Du väljer, utifrån syfte och miljöaspekter, tillvägagångssätt och ger UTVECKLADE motiveringar till sina val.
Du väljer, utifrån syfte och miljöaspekter, tillvägagångssätt och ger VÄLUTVECKLADE motiveringar till sina val.
Under arbetets gång
(Kreativitet under arbetet)
Du BIDRAR till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som EFTER BEARBETNING leder framåt.
Du FORMULERAR OCH VÄLJER handlingsalternativ som leder framåt.
Skapandet
(Arbetsprocessen)
Du kan på ett ENKELT OCH (OFTAST) GENOMARBETAT sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett UTVECKLAT OCH GENOMARBETAT sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Du kan på ett VÄLUTVECKLAT OCH VÄL GENOMARBETAT sätt formge och framställa enkla slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Hjälpmedel
(Verktyg, maskiner och övriga redskap)
Du kan (MED STÖD) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH FUNGERANDE sätt.
Du kan (MED VISST STÖD) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Du kan (SJÄLV) använda handverktyg, redskap och maskiner på ett SÄKERT OCH ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Utvärdering
(Dokumentation av arbetet från idé till färdig produkt).
Du kan ge ENKLA omdömen om sin arbetsinsats.
Du kan ge UTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats.
Du kan ge VÄLUTVECKLADE omdömen om sin arbetsinsats.
Föremålets uttryck
(Färg, form, trender och traditioner).
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då ENKLA resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då UTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material.
Du tolkar slöjdföremåls uttryck och för då VÄLUTVECKLADE resonemang om symboler, färg, form och material.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: