Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska - Lockie Leonard

Skapad 2020-08-26 11:20 i Önnestads skola Kristianstad
På engelskan kommer vi denna termin att följa den australiensiska tv-serien Lockie Leonard.
Grundskola 4 – 6 Engelska
För att få höra mycket engelska och då lära er många nya ord och uttal, ska vi titta på serien Lockie Leonard som handlar om en kille som bor i Australien med sin familj. När vi tittar på det får ni även en inblick i hur livet kan se ut i ett land där man talar engelska.

Innehåll

 

Arbetssätt

Vi kommer att titta på serien tillsammans. Det viktiga är att ni förstår vad det handlar om i stora drag. Ni ska träna er på att använda olika strategier för att förstå. När vi tittar ska du också fundera över hur livet verkar vara i Australien, ser du några likheter eller skillnader med livet i Sverige. Efter varje avsnitt får eleverna en chans att arbeta med vad de precis har hört och sett, genom diskussioner samt ett formulär där begrepp sätts in i ett sammanhang och där de skriftligen får resonera kring episoden och utgå från egna erfarenheter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6

Matriser

En
Engelska årskurs 4-6

Lyssna

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Visa förståelse
Eleven kan förstå: - det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att: - i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. - med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå: - det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att: - i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. - med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan förstå: - helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo. Eleven visar sin förståelse genom att: - översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer. - med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven: - välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven: - i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och kan eleven: - i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
Välja och använda
Eleven kan: -välja talat språk av enkel karaktär och från olika medier. - med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan: - välja talat språk av enkel karaktär och från olika medier. - på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan: - välja talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant. - effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Läsa

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Visa förståelse
Eleven kan: - förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att: - i enkel form redogöra för och kommentera innehållet. - med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan: - förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att: - i enkel form redogöra för och kommentera innehåll och detaljer. - med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven kan: - förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven visar sin förståelse genom att: - översiktligt redogöra för och kommentera innehållet och detaljer. - med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategier
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven: - välja och använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven: - i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven: - i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Välja och använda
Eleven kan: - välja texter av enkel karaktär från olika medier. - med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan: - välja texter av enkel karaktär från olika medier. - på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan: - välja texter av enkel karaktär från olika medier. - på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Tala och samtala

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Berätta
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven: - formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera din kommunikation kan eleven: - bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven: - formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven: - bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven: - formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven: - bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar.
Samtala/interagera
I muntlig interaktion kan eleven: - uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven: - uttrycka sig enkelt, relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven: - uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. - i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier
Dessutom kan eleven: - välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven: - välja och använda sig av några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven: - välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.

Skriva

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Skrivförmåga
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven: - formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven: - bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven: - uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven: - formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven: - bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven: - uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven: - formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven: - bearbeta, och göra enkla förbättringar av, egna framställningar. I skriftlig interaktion kan eleven: - uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar. - i någon mån anpassa sina skriftliga framställningar till syfte, mottagare och situation.
Använda strategier
Dessutom kan eleven: - välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven: - välja och använda sig av några olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven: - välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.

Engelska, jag och omvärlden

F-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Engelska, jag och omvärlden
Eleven kommenterar: - i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. - och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven kommenterar: - i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. - och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper. .
Eleven kommenterar: - översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används. - och gör enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: