Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik IM ht-vt 20/21

Skapad 2020-08-26 11:25 i Sturegymnasiet Halmstad
Grundplanering i ämnet matematik.
Grundskola 4 – 6 Matematik
Planering för matematiken och dess områden under höst och vårtermin 20/21.

Innehåll

Målet med undervisningen är

 • Du ska utveckla din förmåga att lösa problem i vardagssituationer.

  • Du ska utveckla din förmåga att välja lämpligt sätt att lösa problem med.

  • Du ska utveckla din förmåga att tala om hur du tänkt ( i tal och skrift)

  • Du ska utveckla kunskaper inom följande arbetsområden:

  • De fyra räknesätten- huvudräkning och skriftliga räknemetoder, kunna arbeta inom talområdet 0-1000 000

  • Geometri - använda enheterna meter, kilometer och mil, omkrets och areaberäkning av geometriska former, förstå och använda skala

  • Decimaltal - skriva tal med hela, tiondelar och hundradelar, kunna addera, subtrahera, multiplicera och dividera enkla decimaltal.

  • Vikt och volym- kunna jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter, växla mellan olika volymenheter, jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram, växla mellan olika viktenheter.

  • Tabeller och diagram- kunna använda en tidtabell, läsa av och förstå linjediagram och cirkeldiagram, rita linjediagram, räkna ut medelvärde.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med:

 • Gemensamma genomgångar vid varje arbetsområde
 • Gruppuppgifter och enskilda uppgifter. Utgår från matteboken VM 2
 • Laborativa uppgifter
 • Skriftliga diagnoser och tester.
 • Diskussioner utifrån givna problem.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matris: Matematik 4-6 IM20

Detta bedöms

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förståelse
- förmågan att själv förstå problemet
Behöver mycket hjälp för att förstå problemet.
Behöver hjälp med vissa delar för att förstå problemet.
Förstår problemet på egen hand.
Metodval
- Förmågan att kunna välja räknesätt/lösningsmetod för att lösa problemet.
Behöver mycket hjälp med att välja lösningsmetod.
Behöver viss hjälp med att välja lösningsmetod.
Väljer en lämplig metod som löser problemet.
Tolka resultat
- Förmågan att se svarets rimlighet (enheter, avrundning)
Siffrorna i resultatet är fel.
Siffrorna resultaten i svaren är rimliga, men enheten saknas.
Resultaten i svaren är rimliga och med rätt enhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: