Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väpplarna

Skapad 2020-08-26 12:04 i Sommarlust förskola Kristianstad
Förskola
Väpplarna är ett helt nytt arbetsmaterial som riktar sig till de äldsta barnen i förskolan. Materialet ger förutsättningar att utifrån läroplanen undervisa och inspirera inom språk, matematik, naturvetenskap och socialt samspel, genom olika övningar.

Innehåll

Nuläge:

Barngruppen består av de barn som går sitt sista år på förskolan. Vi arbetar skolförberedande och vi vill bidra till att barnen får en bra grund att stå på inför skolan. Väpplarna behandlar hela läroplanen och är indelat i ovannämnda områden och tar avstamp i att lära känna varandra genom socialt samspel. Barnen är nya för varandra och för oss pedagoger och därför anser vi detta vara en bra uppstart. 

 

Förskolans prioriterade mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla...

 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människor situation samt vilja att hjälpa andra. 
 • Ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och skilda syften.
 • Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

Arbetslaget ska...

 • Ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

 

Konkretisering av mål: 

 • Vi visar varandra hänsyn och respekt
 • Vi utvecklar förmågan att leva sig in i andras situationer
 • Vi benämner matematiska och naturvetenskapliga begrepp
 • Ger varandra talutrymme och lyssnar på varandra
 • Barnens tankar och intressen visar vägen 
 • Vi samarbetar med varandra
 • Vi samtalar och har en öppen kommunikation med vårdnadshavarna

 

Metod:

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv är samspel och kommunikation två grundläggande utgångspunkter för barns utveckling och lärande. Barn lär i samspel med andra och i en kontext som erbjuder barn artefakter som stödjer dem i lärandet. Ett tematiskt arbete med Väpplarna kan vara en bra början för ett arbete mot läroplansmålen där vi pedagoger agerar viktiga förebilder. Vi ser att Väpplarna ger oss förutsättningar att bredda barnens förmågor inom läroplanens alla områden. 

Ett viktigt perspektiv blir därmed också det relationella, där vi pedagoger är närvarande och där vi möter varje barn. Alla barn ska få bekanta sig med Väpplarna utifrån sina förutsättningar och behov. Alla barn ska få talutrymme samt känna att de blir hörda och sedda. Väpplarna kommer att finnas tillgänglig som kapitelbok, arbetsbok och som maskotar. 

Arbetet är tänkt att utföras i mindre grupper och under hela terminen. 

 

Konkret beskrivning av undervisning: 

Socialt samspel - innehåller arbete med bland annat att stärka sitt självförtroende, att komma in i och fungera i en grupp, blir en del av en helhet, förståelse för sina medmänniskor och våra olika kulturella bakgrunder. Detta genom till exempel att få beskriva sig själv och sin familj, samtal om barns rättigheter och boksamtal om känslor och vänskap. 

 

Matematik - innehåller arbete med matematiska begrepp, sortering och antal, former och mönster och lägesord. Detta genom till exempel räkneramsor, tärningsspel och hitta former i miljön. 

 

Naturvetenskap och teknik - innehåller arbete med naturvetenskapliga begrepp, reflektera över naturens förändringar och processer, bli medvetna om att vi människor påverkar vår omgivning samt lära sig om några djur och växter som finns i Sverige. Detta genom till exempel vattenexperiment, sånger om kroppen, återvinning/sopsortering och samtal om djur och natur. 

 

Språk - innehåller arbete med att bland annat sätta ihop ord, dela ord och rimma. Detta genom till exempel rimsagor, ramsor, sätta ihop och dela ord utifrån bilder samt berätta med hjälp av bilder.

 

Dokumentationsmetoder: 

 • Anteckningar: Av samtal med barnen
 • Fotografering: Av personal och av barnen
 • Barnens egna alster
 • Instagram
 • Lärloggar
 •  

Uppföljning och pedagogisk dokumentation: 

Undervisningen samt barnens utveckling och lärande kommer kontinuerligt att följas upp och synliggöras i Lärloggen samt i avdelningens inomhusmiljö. Dokumentationsmetoderna används av barn och vuxna för att synliggöra lärandeprocesser och för att skapa delaktighet och inflytande. Undervisningen kommer att utvärderas i syfte att utveckla den för att skapa de bästa förutsättningarna och för att nå våra mål. Därav kommer planeringen redigeras och bearbetas under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: