Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysikplanering v 35 till v 41

Skapad 2020-08-26 12:31 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Fysik
LPP och planering för optik.

Innehåll

Pedagogisk planering     - Ljus Åk 9

Pedagogisk planering     - Ljus Åk 9

Lärande mål:

På lång sikt
Under momentet skall du få möjlighet att

·       diskutera, granska och ta ställning i frågor som handlar om vårt växande behov av elektroniska motorvägar, dvs internet med hög kapacitet

·       planera och genomföra vetenskapliga undersökningar när det gäller ljusets utbredning, reflektion och brytning

·       beskriva och förklara begrepp som ljusets utbredning, brytning och reflektion, konkava och konvexa speglar, konkava och konvexa linser, optisk fiber, lupp, synfel, elektromagnetisk strålning, polariserat ljus samt strålningsenergi och kemisk energi

 

Centralt innehåll

·       Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och

elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

·       Ljusets utbredning, reflektion och brytning i vardagliga sammanhang. Förklaringsmodeller för hur ögat uppfattar färg.

·       Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

·       Aktuella forskningsområden inom fysik, till exempel elementarpartikelfysik och nanoteknik.

·       Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

·       Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

·       Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i källor och

samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

 

Kunskapsmål

 

·       hur kunskapen om ljusets natur utvecklats till att vi idag uppfattar ljus som både en stråle av partiklar och en vågrörelse

·       hur ljus reflekteras i olika slags speglar och hur ljus bryts i till exempel glas och vatten

·       hur historiska och nya upptäckter inom optiken lett till ny teknik samt hur det

förändrat våra levnadsvillkor

·       att vitt ljus kan delas upp i ett spektrum av färger och hur ögat uppfattar färger

·       att synligt ljus är en del av ett spektrum med elektromagnetiska vågor, där endast våglängden skiljer dem åt

·       varför en viss typ av elektromagnetisk strålning är farlig och en annan helt ofarlig

·       resonera och argumentera kring hur den ökade digitaliseringen påverkar samhället och våra levnadsvillkor idag och i framtiden

·       beskriva och förklara hur människans aktiviteter påverkat jordens ozonskikt

·       att strålningsenergi är en av flera energiformer.

 

 

 

Undervisning

Ø  lärarledda genomgångar

Ø  enskilt arbete

Ø  lärarledda gruppdiskussioner

Ø  problemlösning i gruppform

Ø  regelbundna kunskapstest (ej betygsunderlag)

 

Underlag för bedömning

Alla lektioner ligger till grund för bedömningen. Den sker vid diskussioner, inlämningsuppgifter och prov enligt matrisen på nästa sida.

 

Centrala begrepp

Ljus och vågrörelselära

 

 

·       ljuskälla

·       reflektera

·       normal

·       infallsvinkel

·       reflektionsvinkel

·       konvex spegel

·       konkav spegel

·       brännpunkt

·       brännvidd

·       ljusets brytning

·       tätare ämne

·       optisk fiber

·       konvex lins

·       konkav lins

·       verklig bild

·       skenbild

·       lupp

·       objektiv

·       okular

·       slutare

·       bländare

·       närsynthet

·       översynthet

·       spektrum

·       elektromagnetisk strålning

·       ozonskiktet

·       polariserat ljus

·       laser

 

 

Veckoplanering

35

5.1 Ljusets utbredning och reflektion s 131 – 137

Strålar, skuggor, olika sorters speglar, brännpunkt

TDS och begrepp s 137

Fortsätta med 5.1

 

 

 

36

5.2 Ljusets brytning s 138 – 143

Brytning i olika medium, totalreflektion, olika sorters linser.

OBS EJ BILDER MED KONVEXA OCH KONKAVA LINSER

TDS och begrepp s 143

Testa strålgångar hos olika sorters speglar.

37

5.3 Optiska instrument

s 144 – 148

kamera, lupp, mikroskop, ÖGAT och synfel

TDS och begrepp s 148

Testa lite olika strålgångar genom linser.

38

5.4 Ljus och färg s 149 – 160

Våglängder, synligt ljus, osynligt ljus, spektrum, färger i ljus, ozonskikt, polaroidglasögon, laser

TDS och begrepp

Lab om strålgångar genom prisma. Labrapport skrivs till denna.

39

Fortsätta med 5.4

Repetera 5.1 – 5.4

TDS och begrepp

40

Repetera 5.1 – 5.4

TDS och begrepp

Prov på kapitlet

41

 

Lab om myntet i koppen

Labrapport skrivs om denna lab

Ev rester

42

Nytt NO-ämne

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: