Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 6 - SA19A

Skapad 2020-08-26 12:16 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Engelska
Det engelska språket omger oss i vardagen och används inom skilda områden som kultur, politik, utbildning och ekonomi. Kunskaper i engelska ökar individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i ett globaliserat studie- och arbetsliv. Kunskaper i engelska kan dessutom ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva.

Innehåll

Kursöversikt: Engelska 6 HT20-VT21 SA19A

Carl Nordin: carl.nordin@borlange.se

Centralt innehåll – ENGEN06

 

Kommunikationens innehåll

 1. Konkreta och abstrakta ämnesområden med anknytning till elevernas utbildning samt samhälls- och arbetsliv; aktuella ämnesområden; tankar, åsikter, idéer, erfarenheter och känslor; etiska och existentiella frågor.
 2. Teman, motiv, form och innehåll i film och skönlitteratur; författarskap och litterära epoker.
 3. Levnadsvillkor, attityder, värderingar, traditioner, samhällsfrågor samt kulturella, historiska, politiska och sociala förhållanden i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.

Reception

 1. Talat språk, även med social och dialektal färgning, och texter, även komplexa och formella, som är berättande, diskuterande, argumenterande, rapporterande och redogörande, även via film och andra medier.
 2. Sammanhängande talat språk och samtal av olika slag, till exempel debatter, föredrag och intervjuer.
 3. Samtida och äldre skönlitteratur, dikter, dramatik och sånger.
 4. Texter av olika slag och med olika syften, till exempel formella brev, populärvetenskapliga texter och recensioner.
 5. Strategier för källkritiskt förhållningssätt när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor och i olika medier.
 6. Strategier för att söka relevant information i större textmängder eller längre sekvenser av talat språk och för att uppfatta perspektiv och underförstådd betydelse.
 7. Hur struktur och sammanhang byggs upp samt hur attityder, perspektiv och stilnivå kommer till uttryck i talat och skrivet språk i olika genrer.
 8. Hur språk, bilder och ljud används för att påverka till exempel i politiska tal och reklam.

Produktion och interaktion

 1. Muntlig och skriftlig produktion och interaktion i olika situationer och med olika syften, där eleverna argumenterar, rapporterar, ansöker, resonerar, sammanfattar, kommenterar, värderar och motiverar sina åsikter.
 2. Strategier för att bidra till och aktivt medverka i argumentation, debatter och diskussioner med anknytning till samhälls- och arbetslivet.
 3. Olika sätt att kommentera och föra anteckningar när man lyssnar till och läser framställningar från olika källor.
 4. Bearbetning av språk och struktur i egna och andras muntliga och skriftliga framställningar, även i formella sammanhang. Anpassning till genre, situation och syfte.

 

Preliminär detaljplanering Engelska 6: HT20-VT21 SA19A

 

 

Moment/mål

 

Onsdag

 

Torsdag

 

Fredag

35

Course intro Diagnostic exercises

Introduction to the course

Common pronunciation errors

Speaking task intro

Recording workshop – Audacity/photostory

Speaking/reading task

 

Writing task - Translation

36

Diagnostic exercises

Feedback diagnostics

 

Writing task

Writing task due

Grammar exercises

Common translation errors

Listening exercise

37

Sociolinguistics:

Targeted language

Content: 2

Reception:4,7,11

Prod/int: 12

Utvecklingssamtal

Utvecklingssamtal

Intro: Targeted language

Analysing magazines

Target audience

Formal/informal

Gendered communication

38

 

Group work: magazine analysis

Feedback: translation

 

Group work: magazine discussion

Preparation for seminar/hand-in

Seminars/hand-in

39

 

Seminars/hand-in

Grammar task

 

40

Power & Language I

Content: 1,3

Reception: 4,5,8,11

Prod/int: 12,13

Intro: Analysing Superbowl ads

Intro rhetorical devices

Ethos/pathos/logos                           

Analysing Superbowl ads

Analysing Superbowl ads

41

 

 Superbowl ads

Superbowl ads

 

Superbowl ads due

Written or recorded optional

42

Power & language II

Content: 1,3

Reception: 4,5,8,10,11

Prod/int: 12,13,14 (Speaking)

Intro: Political language/US Election

Trump vs Biden – debate analysis and discussion

Trump and Twitter

Formal/informal English

Ethos/pathos/logos

 

Trump and Twitter

43

 

Small groups: seminar discussion – Trump and Twitter

Grammar exercises

Small groups: seminar discussion – Trump and Twitter

Grammar exercises

Small groups: seminar discussion – Trump and Twitter

Grammar exercises

44

 

 

Höstlov

 

45

Election USA

Content: 1,3

Reception: -

Prod/int: 11,12

Intro: Election USA

In-class documentary

Election USA

Group discussion on election

Election USA

Personal thoughts on result

(Recorded or written)

46

Lit. periods/authors

Content: 2

Reception: 6,9,10

Prod/int: 12

From Beowulf to Brontë and PoMo

Literature project intro

Aims and goals

Novels handed out: reading commences

Middle English/the Renaissance

Shakespeare’s plays

Group work

47

 

Shakespeare’s plays

Group work – hand-in

The enlightenment/romantic era

Reading extracts – independent work

 

Reading extracts – independent work

 

48

 

Hand-in extracts

Novel reading: Close reading intro

Close reading intro

Close reading

49

 

Modernism – poetry

Close reading due

Modernism – poetry

 

Poetry – group discussion

50

 

 

Novel summary

Novel summary

Novel summary

51

 

Buffer lesson

Grade and course feedback

Novel reading

Buffer lesson

Grade and course feedback

Novel reading

 

Jullov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moment/mål

 

Onsdag

 

Torsdag

 

Fredag

52

 

 

Jullov

1

 

2

Novels in movies

Content: 2

Reception: 4,6,9,10,11

Prod/int: 12

Intro: remediation – film versions of the novel you have read

Movie watching in small groups

Movie watching in small groups

Preparation: novels in films

3

 

Seminars in movie groups

Grammar exercises

Seminars in movie groups

Grammar exercises

Seminars in movie groups

Grammar exercises

4

English in the world: 

Content: 3

Reception: 7,8,9

Prod/int: 11,12

Intro: The English speaking world today

Identifying problem areas

Special study intro

Research and article writing

Research and article writing

5

 

Research and article writing

Article writing

Article writing

6

 

In-class work/exercises

Formal reading task

Formal speaking task

7

 

Article due: problems in the English speaking world, Tuesday 16.00

Intro: Listening and note-taking

TED-talk + note taking

Note taking – write up in individual document

8

 

Note taking – write up in individual document

Buffer (feedback and grammar exercise)

Buffer (feedback and grammar exercise)

9

 

 

Sportlov

 

10

Analysing speech

Content: 1

Reception: 4,5

Prod/int: 12

In-class exercises + assignment

In-class exercises

Independent speech analysis

11

 

Independent speech analysis

Independent speech analysis

Independent speech analysis

12

 

Final work on speech analysis

Analysis due

Writing exercises NP Eng 5

13

 

Writing exercises NP Eng 6

Speaking practice NP Eng 6

 

14

 

 

Påsklov

15

NP: speaking

 

NP: speaking

 

NP: speaking

 

NP: speaking

16

NP: writing

 

NP Writing Eng 6

Reading/listening practice NP6

NP: writing practice

17

 

Grammar and vocabulary workshop

Grammar and vocabulary workshop

Listening exercise

18

NP: reading/list.

Preparation for NP Reading

Buffer lesson

 

NP Reading/listening Eng 6

Intro: CV-writing

19

CV-writing

Content: 1

Reception: 4,5

Prod/int: 13,15

Intro CV-writing

Examples

CV-workshop

Independent CV-writing

Vocabulary

Independent CV-writing

20

 

Independent CV-writing

Trouble shooting

First version of CV shared with partner

NP feedback

Feedback in pairs

21

 

Final CV due

Coping in an interview – formal Eng.

Recording in pairs

Interview due 16:00

22

Buffer

Grammar workshop

Grade talk

 

Grade talk

Grade talk

23

Buffer

 

 

Terminsavslutning

24

 

 

Sommarlov!

 

 

 Kunskapskrav kopplade till arbetsområden: Engelska 6 HT20-VT21 SA19A

1. Sociolinguistics: targeted language, 2. Power and language I&II, 3. Election USA, 4. Literary periods and authors, 5. Novels in movies,

6. English in the world, 7. Analyzing speeches, 8. CV writing and business English.  

Förmåga

Arbetsområde

Kunskapskrav (sammanslaget E-C-A)

 

Förstå

Lyssna

Läsa

Eleven kan förstå i talad engelska i varierande tempo och i tydligt formulerad skriven engelska, i olika genrer. Eleven visar sin förståelse genom att redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

 

2,4,7,NP

1,2,NP

Analysera

1,2,4,7

Eleven kan välja och använda strategier för att tillgodogöra sig och kritiskt granska innehållet i talad och skriven engelska.

 

Undersöka

2,5,6

Eleven väljer texter och talat språk från olika medier och kan på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

 

Formulera

Tala

Skriva

I muntliga och skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven kan formulera sig med flyt och anpassat till syfte, mottagare och situation. Eleven bearbetar, och gör förbättringar av, egna framställningar.

5,7,8

1,6,8,NP

Interagera

Tala

Skriva

I muntlig och skriftlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

(1),2,4,NP

3,8

Reflektera

2,4,5,6

Eleven diskuterar några företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används, och kan då också göra jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.

 

 

Uppgifter

 • Analysing magazines: targeted language

 • Power and language I

 • Power and language II

 • Election USA

 • Literary periods and authors

 • Novels in movies

 • English in the world

 • Analyzing speeches

 • CV and Business English

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: