Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den skönlitterära världen

Skapad 2020-08-26 12:49 i Musiklådan Grundskolor
Grundskola 4 – 6 Svenska
Att läsa böcker är som att träda in i en ny värld! När du läser är du aldrig ensam.

Innehåll

Välkomna in till den skönlitterära världen  och låt dig förtrollas av allting som komma skall!   

 

Varje månad ska du läsa en skönlitterär bok, som du själv väljer ut. 

Varje vecka ska du i klassen få presentera de kapitel du har läst. 

Till varje vecka kommer du även få en skriftlig läxa, som kopplas ihop till din läsläxa. 

Du ska använda dig av de olika läsförståelsestrategierna. Vid månadens slut ska du,

 tillsammans med dina kamrater föra ett bokssamtal där du på egen hand bedömer din läsning.

 

Förutom uppgifterna i mappen ska du i din din skrivbok börja med att presentera boken och huvudkaraktärerna. Sedan ska du skriva ned tankar du får efter varje läst kapitel. När boken är färdigläst ska du skriva en kort recension och betygsätta boken.

 

Tänk på att både dina läs- och skrivkunskaper bedöms i detta moment. Det här gör vi för att du ska kunna utvecklas i ditt läsande och skrivande.

 

Till din hjälp har du ett bokmärke och ett läsprotokoll. Efter varje läsmoment ska en vuxen signera protokollet.

 

Uppgifter

 • Läsprotokoll och bokmärke

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: