Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi årskurs 2, världsdelarna och världshaven

Skapad 2020-08-26 12:23 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Grundskola 2 SO (år 1-3) Svenska Geografi Svenska som andraspråk
Du ska få lära dig mera om vilka landområden och hav som finns på jorden. Vi ska lära oss begrepp som världsdel, världshav och väderstreck.

Innehåll

Tidsperiod

Ca 5 veckor

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Se nedan

Centralt innehåll

Se nedan

Kunskapskrav och bedömning

Du ska:
- kunna berätta vad en karta är och vad den används till.
- veta namnen på de fyra väderstrecken.
- kunna göra en enkel karta över till exempel ditt eget rum eller din skolväg.
- kunna namnen på världshaven och världsdelarna.

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att:

- måla världsdelarna på en karta och sätta ut deras namn samt sätta ut namnen på världshaven.
- lära dig vilka olika väderstreck det finns.
- känn till om kartor, att de är ritade i olika skalor och att de avbildar något uppifrån.
- träna på att rita av föremål uppifrån, tex rita av ditt rum.
- se på filmer som passar till temat. 

Elevens ansvar och inflytande

Du förväntas vara aktiv på lektionerna och lyssna vid genomgångar samt utföra arbetsuppgifter efter bästa förmåga.Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Ge  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  Ge  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  Ge  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  Ge   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  Ge   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: