Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen

Skapad 2020-08-26 12:24 i Ljungviksskolan Lerum
Vad händer med ett dött djur i skogen? Vilka bär kan du plocka i skogen? Vilket är skogens största djur? Vad menas med bytesdjur? Får man tälta var man vill? Detta är några av de frågor vi kommer leta svaret på i arbetet med skogen.
Grundskola 4 Biologi
Under temat "Skogen" ska vi läsa om hur våra skogar ser ut och hur djur och växter samspelar. Vi kommer också att undersöka svampriket, lära oss vad en näringskedja är och titta på enklare näringskedjor i skogen. Skogen är viktig för oss på många olika sätt och det är viktigt att vi känner till varför så att vi tar hand om "vårt gröna guld".

Innehåll

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner
 • känna till namnen på några träd, bär och svampar
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
 • känna till några rovdjur och bytesdjur
 • veta vad människan använder skogen till
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten

Såhär arbetar vi med ämnesområdet

Vi kommer att:

 • ha genomgångar
 • arbeta med boken "Koll på NO"
 • arbeta enskilt, i par och i grupp med olika uppgifter
 • titta på filmer
 • göra besök i naturen (fältstudier)
 • praktiska undersökningar i klassrummet

Såhär visar jag att jag kan

 • genom muntliga diskussioner om ämnet där jag är aktiv i samtalet
 • genom att skriva texter, illustrera och svara på olika frågor 

 

Uppgifter

 • Material skogen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Skogen

Du är på väg
Du kan
Du kan mer än
Träd
Du kan med stöd skilja lövträden och barrträden åt.
Du kan ge exempel på två skillnader mellan lövträden och barrträden.
Du kan ge fler än två exempel på skillnader mellan lövträden och barrträden.
Artkunskap
Du kan med stöd känna igen och namnge några träd/växter/djur (rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Du känner igen och kan namnge flera träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Du känner igen och kan namnge fler än fyra träd/växter/djur(rovdjur/bytesdjur) i skogen.
Skogstyper
Du kan med stöd namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna i Sverige.
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna i Sverige.
Du kan namnge och redogöra för de tre olika skogstyperna vi har i Sverige. Du kan också förklara vad man menar med en urskog.
Skogsvård
Du kan med stöd förklara varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge något exempel på varför skogen är viktig för människan.
Du kan ge flera exempel på varför skogen är viktig för människan.
Nedbrytning
Du kan ge något exempel på vad som händer med ett dött djur i skogen. Du kan med stöd ordningen i nedbrytningsprocessen.
Du vet ordningen i nedbrytningsprocessen i skogen och kan ge något eget exempel på det.
Du vet ordning i nedbrytningsprocessen och kan tydligt förklara med egna exempel hur det går till. Du vet att processen heter nedbrytning.
Näringskedjan
Du kan med stöd förklara vad en näringskedja är.
Du vet vad en näringskedja är och kan ge ett exempel på en sådan.
Du kan ge flera exempel på olika näringskedjor som finns i skogen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: