Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik LPP och planering kap 3. Geometri

Skapad 2020-08-26 12:42 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F

Innehåll

MC900432473[1]Pedagogisk planering   

Geometri   åk 9  

 

Syfte

Under momentet ska du få möjlighet att:

·       formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

·       välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

·       använda och analysera matematiska begrepp och samband

·       använda matematikens uttrycksformer för att kunna samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Konkreta mål

       Du ska få förståelse för:

·       area- och areaenheter, längdskala, areaskala och volymskala

·       symmetri – spegelsymmetri och rotationssymmetri

·       likformighet och kongruens

·       begränsningsyta och mantelyta

·       hur man använder sig av att räkna med likformiga trianglar och topptrianglar

·       Pythagoras sats och hur och när denna används

·       problemlösning

·       formler bl.a. geometriska formler

 

Begreppslista: spegel- och rotationssymmetri, rotationsordning, likformighet, kongruens, längd- och areaskala, volymskala, topptriangel, hypotenusa, katet, Pythagoras sats

 

Undervisning

·       Genomgångar och lärarledda gruppdiskussioner

·       Enskilt arbete

·       Problemlösning i gruppform

·       Praktiska övningar i och eventuellt utanför klassrummet

 

 

 

VECKOPLANERING HT 2020 9A och 9B. kolla lektionspasset mot ditt schema.

Vecka

Lektion 1

Lektion 2

Lektion 3

Lektion 4

34

 

 

 

Kapitel 3 startar för 9B, 9D, 9E & 9F

35

Simning

3.1 Symmetri

3.2 Likformighet

kongruens

 

Simning. Matten utgår för 9B & 9C

Simning Matten utgår för 9E & 9F

Färdig till sid 103

 

36

3.3 Längdskala

3.4 Area- och volymskala

 

Veckans repetition.

Träna muntligt.

Matten utgår för 9B. Filmverkstad

Färdig till sid 115

37

3.5 Likformiga trianglar och topptriangelsatsen

 

Veckans repetition.

Träna muntligt.

Färdig till sid 121

38

3.6 Pythagoras sats

 

Veckans repetition.

Färdig till sid 125

Begreppstest och kapiteltest.

39

Genomgång på kapitel och svårare uppgifter

Basläger alt hög höjd.

Träna muntligt.

Basläger alt hög höjd.

Basläger alt hög höjd.

40

Prov kap 3. Huvudräkningsdel.

Basläger alt hög höjd.

Genomgång på kapitel och önskade uppgifter

Orientering 9A

Prov kap 3

Miniräknardel.

41

Kap 1 startas upp

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: