Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering matsituationen

Skapad 2020-08-26 12:56 i Gunnarsgårdens förskola Ale
Förskola
Hur kan vi organisera matsituationen (inkl tiden strax före och efter) och utmana de olika barnen så att det blir en bra stund i en god lärmiljö för alla.

Innehåll

Vad vill vi uppnå?

Barnen skall få matro (känna trygghet) så att de kan tillgodogöra sig maten och varva ner inför vilan.

Barnen skall känna delaktighet och öka sin självständighet/självkänsla genom att erövra nya färdigheter.

En god struktur som blir rutin för barnen (och oss pedagoger) så att barnen finner trygghet i detta.

Hur skall vi göra?

Vi dukar tre bord och reserverar bordet i Målarrummet för de barn som kan hantera utmaningen att sitta på de stolarna. Då platserna är begränsade (idealet 4 st) så får barnen turas om men vi bör prioritera de som skall skolas över till Grön/Gul härnäst. Vi observerar vilka barn som fungerar bäst ihop och håller öppet för ändringar.

Vi skapar en rutin där den pedagog som hämtat matvagnen kommer tillbaka ut i hallen och drar veckans matramsa samt bjuder in barnen till resp bord med "sin" pedagog, så att barnen har en fröken med sig hela vägen. Det blir då tydligt var man skall sitta och med vem - barnen behöver inte irra omkring eller slåss om begärliga platser.

Barnen skall erbjudas möjlighet att välja mat och på Målarbordet skall kniv och gaffel erbjudas ihop med skeden. Bra om alla vågar smaka, men ingen behöver äta upp det de inte tycker om.

Alla barn skall förmås att sitta kvar vid bordet tills alla ätit upp - värdegrundsarbete! Man lämnar inte en kompis ensam kvar.

Skapa rutinen att det bord som först är färdigt går in till vilan och den pedagog som går med stannar därinne tills de pedagoger som skall vara med på vilan kommit in. (Sen o tidig om inte någon av de tiderna täcks upp av okänd vikarie.) 

Pedagogerna skall sträva efter att vara närvarande med barnen under måltiderna och undvika samtal tvärs mellan borden i görligaste mån.

Vi prioritera barnen framför att duka av bordet - mellanpedagogens ansvarsområde - men tar det vi kan och hinner.

Vi har beslutat att ej använda oss av bestämda dukbarn i nuläget, utan det barn som är bäst bevänt av att gå med dukvagnen den dagen får göra det. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: