Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation

Skapad 2020-08-26 13:29 i Grundsärskolan 7-9 Ale
Grundsärskola F
För att utöka ditt ordförråd och stärka din kommunikation arbetar du med bilder, ord och tecken. Vi väljer bilder dels utifrån ditt intresse och dels utifrån de teman eller arbetsområden vi arbetar kring.

Innehåll

 

Innehåll

Mål för arbetet med "Utöka ordförrådet med bild- och teckenstöd".

Du kan några nya ord som anknyter till det aktuella temat.

Du kan teckna till orden.

Du berätta till en bild, och använda de nya orden.

 

Aktiviteter utifrån det Centrala innehållet

Du får

·       välja en bild inom temat, som du tycker är intressant.

·       själv, eller med stöd formulera en text till bilden.

·       själv eller med stöd skriva texten på dator med talsyntes.

·       öva på att berätta texten, och teckna till.

·       läsa/ berätta texten för klassen, med tecken till.

 

Dokumentation och bedömning

Dokumentation görs med foton, sparat arbetsmaterial och lärarens anteckningar. Vi kommer fortlöpande att bedöma din utveckling med stöd av observationer och i samtal kolleger emellan.

 

Kopplingar till läroplanen

·       Syfte

·        KoSyfte samspela med andra,

·        KoSyfte tolka olika former av kommunikativa uttryck,

·        VuSyfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

·        VuSyfte använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet.

·       Centralt innehåll

·        Ko  1-9Samspela, tala och samtala Kroppsspråk, tecken eller tal. Hur avsikt kan uttryckaspå olika sätt.

·        Ko  1-9Samspela, tala och samtala Språkets struktur, ordföljd och meningsbyggnad.

·        Ko  1-9Tolka och förstå Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.

·        Ko  1-9Tolka och förstå Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: