Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genre - Instruktion

Skapad 2020-08-26 13:25 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Svenska
.

Innehåll

Textgenre: Instruktion

Lektionsplan för åk 8, svenska

Förberedd av Marie Therén

Classroom: 6ef2quq

SYFTE

Få kännedom om vad som är typiskt för textgenren instruktion, dvs syfte, innehåll, uppbyggnad och språk.

Få arbeta med läsförståelse av instruktioner och att träna på att skriva en tydlig instruktion i flera steg.

MÅL

 • Lära dig vad som är typiska kännetecken för en instruktion.
 • Ha läst några instruktioner och besvarat frågor om instruktionernas innehåll och språk.
 • Ha skrivit en egen instruktion anpassad till textgenrens kännetecken.

MATERIAL SOM KRÄVS

Dator med tillgång till classroom och Fixa texten 1 (bok som lånas under lektionstid).

AKTIVITET

Genomgångar i helklass av vad som är typiska kännetecken för en instruktion, gemensam läsning av exempeltexter och diskussion kring dessa.

Enskilt arbeta med frågor till exempeltexterna och skriva en egen instruktion.

 

BEDÖMNING

Bedömning sker av den text (instruktion) som lämnas in utifrån anpassning till genrens typiska drag, dvs syfte, innehåll, uppbyggnad och språk.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: