Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsning minoritetsspråk åk 9 20/21

Skapad 2020-08-26 13:24 i Strandängsskolan F-9 Båstad
Grundskola 9 Svenska
Under året kommer du att arbeta med de böcker du läser på morgonläsningen. Du behöver läsa minst två böcker och göra nedanstående uppgifter.

Innehåll

För mer information, se läsuppgiften.

Uppgifter

 • Läsning läsåret 2020/2021 år 9

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterära genrer och hur de stilistiskt och innehållsligt skiljer sig ifrån varandra.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.
  Sv  7-9
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionalt färgat talspråk i Sverige och olika språk i Norden. Några kännetecknande ord och begrepp samt skillnader och likheter mellan de olika språken.
  Sv  7-9
 • Språkbruk genom tiderna. De nationella minoritetsspråken i Sverige och deras ställning i samhället.
  Sv  7-9
 • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
  Sv  7-9

Matriser

Sv
Läsning minoritetsspråk åk 9 20/21

Läsa med flyt

E
C
A
Du visar upp att du kunnat läsa boken med flyt och hitta relevant information på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du visar upp att du kunnat läsa boken med gott flyt och hitta relevant information på ett i ändamålsenligt sätt.
Du visar upp att du kunnat läsa boken med mycket gott flyt och hitta relevant information på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt.

Läsförståelse

E
C
A
Tidssamband
Du gör en enkel sammanfattning med viss koppling till berättelsens tid.
Du gör en utvecklad sammanfattning med relativt god koppling till berättelsens tid.
Du gör en välutvecklad sammanfattning med god koppling till berättelsens tid.
Orsakssamband
Du gör en enkel sammanfattning med viss koppling till berättelsens orsakssamband.
Du gör en utvecklad sammanfattning med relativt god koppling till berättelsens orsakssamband.
Du gör en välutvecklad sammanfattning med god koppling till berättelsens orsakssamband.

Tolka och resonera om budskap

E
C
A
Du skriver enkla resonemang som tar visst stöd i texten om tydliga budskap.
Du skriver utvecklade resonemang som tar relativt gott stöd i texten om budskap mellan raderna.
Du skriver välutvecklade resonemang som tar gott stöd i texten om budskap mellan raderna och bortom texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: