Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Palliativ vård HT20 - Studieenhet 7 Döendets förändringar

Skapad 2020-08-26 13:39 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Sjukvård
Syftet med denna enhet är att ge konkret och praktisk kunskap för att vara närvarande när döden inträffar och att lära sig att känna igen tecknen för att kunna förbereda sig själv, själva omvårdnaden men även kunna förbereda anhöriga på vad som kommer hända. Vi går systematiskt igenom de förändringar som sker hos en döende människa när det gäller fysiska, psykiska och sociala förändringar när döden är nära. Inför en vårdtagares död behöver undersköterskan ha både mycket konkret information om de förändringar som inträffar strax innan döden och de åtgärder som ska vidtas när patienten är död. Eftersom det för många människor också är känslomässigt påfrestande att ta hand om patienter den sista tiden och efter det att döden inträffat behöver diskussioner kring detta föras parallellt med det konkreta omhändertagandet. Studieenhet 7 behandlar även begravningar både olika sorters ceremonier, förrättare och gravplatser. Meningen är att eleverna ska ha en kännedom om detta när och om de behöver bistå den döende eller närstående med den sortens frågor.

Innehåll

Kurslitteratur: Bengtsson, M & Lundström, U. Palliativ vård, Gleerups.

ISBN 978-91-40-68987-0. Kapitel 7 sidorna 175-193

 

Föreläsning: Döendet – fysiska, psykiska och sociala förändringar. Praktisk planering

 

 

Uppgifter

  • Religioner och döden

Matriser

Sju
Palliativ vård - Studieenhet 7

Palliativ vård. Kurskod: SJULIN0

Kurser i ämnet • Akutsjukvård, 200 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. • Barn- och ungdomssjukvård, 200 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. • Hemsjukvård, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. • Palliativ vård, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. • Räddningsmedicin, 100 poäng, som bygger på kursen vård- och omsorgsarbete 2 och kursen medicin 1. Ämnets syfte Undervisningen i ämnet sjukvård ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om medicinskt omhändertagande. Den ska också ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att planera egna arbetsinsatser samt utföra och utvärdera vård- och omsorgsuppgifter vid sjukdomar utifrån lagar och andra bestämmelser. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om omhändertagande vid olycksfall samt om olycksplatsarbetets organisation. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om vård i livets slutskede på institution eller i hemmiljö. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att utföra vård- och omsorgsuppgifter på ett etiskt, estetiskt, hygieniskt, ergonomiskt, hälsobefrämjande, rehabiliterande, habiliterande och pedagogiskt sätt. Den ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att använda teknisk apparatur samt att utföra medicintekniska uppgifter. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att kommunicera med andra människor med respekt för allas lika värde oavsett till exempel kön eller etniskt ursprung. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att inhämta, granska och värdera ny kunskap inom området.
Minnas/Förstå
Tillämpa/analysera/värdera
Skapa
Syfte
Förmåga att uppmärksamma symtom och förändringar i människors hälsotillstånd
I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven i samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
II arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven efter samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Vid behov anpassar eleven sitt arbete till ändrade förutsättningar. I arbetet uppmärksammar och rapporterar eleven efter samråd med handledare symtom och förändringar i människors hälsotillstånd. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: