Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SOF Matematik i förskoleklass

Skapad 2020-08-26 13:59 i Sofiebergsskolan Halmstad
Grundskola F Matematik
På ett lekfullt och varierat sätt vill vi ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik. Vi vill ge dem en förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.

Innehåll

Vad ska jag lära mig?

Jag ska träna på att:

 • lyssna och delta i samtal om matematik och använda olika matematiska begrepp kopplat till sortering, mönster, taluppfattning, mätning och rums- och tidsuppfattning, t. ex. röd, smala, varannan, före, efter, fler, färre, lika mycket, högre, framför, bakom, sommar
 • våga prova och använda olika idéer genom att t. ex. fortsätta på ett mönster, sortera efter en egenskap och lösa problem på olika sätt tillsammans med andra

Vi kommer att arbeta med att:

 • sortera på olika sätt
 • lägga och fortsätta ett mönster
 • ramsräkna uppåt (0-20) och nedåt (10-0)
 • känna igen och läsa siffror som tal inom talområdet  0-10
 • säga talens grannar inom 0-10
 • storleksordna och jämföra tal inom 0-10
 • tal kan uttryckas på olika sätt, t. ex. siffror, tärningsprickar och handens fingrar
 • dela upp tal på olika sätt
 • räkna i vardagliga sammanhang (räkna föremål, steg i spel, barn i samlingen)
 • använda ordningstal
 • uppskatta (gissa klokt) antal föremål
 • förstå och använda olika begrepp som fler, färre, hälften och dubbelt
 • lösa problem inom t. ex. mätning (vilket kärl rymmer mest?)
 • använda olika tidsord, t. ex. morgon, kväll, onsdag, sommar
 • använda olika lägesord, t. ex. framför, på, bakom
 • känna igen några olika geometriska former
 • lösa enkla räknesagor
 • göra enkla programmeringar, t. ex. med kroppen eller med Bee-Bot

Hur ska jag lära mig detta?

Jag ska lära mig detta genom att:

 • vara med i olika samlingar och aktiviteter både inne och ute
 • delta aktivt i övningar och samtal
 • våga prova att dokumentera på olika sätt, t. ex. rita eller fota av sitt mönster
 • använda digitala verktyg tex Ipad, för att träna och skapa själv

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: