Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 8 - Globalisering

Skapad 2020-08-26 13:47 i Gylle skola Borlänge
Globalisering
Grundskola 7 – 9 Geografi
Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med globalisering. Vi kommer att lära oss om var någonstans varor produceras, hur länder handlar med varandra samt vilka konsekvenser det får för vår miljö.

Innehåll

Tidsplan 

Vi kommer att arbeta med detta arbetsområde mellan veckorna 35 - 39.

Arbetssätt

Genomgångar: Muntliga lärargenomgångar, filmer och digitalt material.

Arbete: Du kommer att få arbeta enskilt med instuderingsfrågor, arbetsblad och skrivuppgifter under lektionstid. Vi kommer även att arbeta med diskussionsuppgifter i mindre grupper.

Lärobok: Utkik geografi 7 - 9, Gleerups, s. 130 - 158. 

Boken finns även tillgänglig för alla elever på ILT (inläsningstjänst) 

Bedömning 

Prov och skriftlig inlämningsuppgift. Datum för prov bestäms längre fram. 

Den skriftliga inlämningsuppgiften kommer att ske under lektionstid där du kommer att få undersöka ett lands näringsgrenar och tillgång på naturresurser. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Förekomst av och orsaker till fattigdom och ohälsa i olika delar av världen.
  Ge  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: