👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fsk Bryggan/ Krabbans utbildning och undervisningsplan

Skapad 2020-08-26 13:50 i 224621 Förskolan Bryggan Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En mall för planering av utbildning och undervisning

Innehåll

Utbildningsplan (Projektplan)

Utbildningsplanen beskriver varför vi tänker planera utbildningen utifrån ett visst läroplansområde eller mål i VP. Den innehåller även frågor för uppföljning och analys, samt en tidsplan för arbetet.  

Videon med Ann-Pihlgrens föreläsning finns med för att inspirera och sätta ramarna för er teoretiska grund.

 

 

När ni skapar en utbildningsplan för er resultatenhet/förskola/arbetslag använd er av mallen som stöd, döp om den i rubrikrutan och spara som skolfavorit.

Formulera om inledningen, ta bort det i mallen som inte är relevant för er innan publicering.  

 

Projekt Kompisböcker

 

Syfte:

Varför startar detta projekt?

Vi vill jobba med jämställdhet och barnkonventionen, och böckerna är ett konkret och bra arbetsmaterial att börja med. 

 

 Hur såg vi intresset för projektet hos barnen?

Det vi har sett är att vi tillsammans med barnen behöver jobba med, turtagning, säga stopp, visa känslor och nästan allt som kompisböckerna handlar om.

Hur främjar vi barns språkutveckling?

Genom att prata och benämna allt, sånger, rim ramsor, dramatisera, läsa och prata om böcker och i vardagssamtal. 

 

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla?

Just nu är det vår närmiljö, där vi vill att barnen ska upptäcka stort och smått, växter, insekter, var alla bor, hur man kan hitta i sin närmiljö. Vi fortsätter vårt arbete med skapande och ger barnen nya utmaningar med mer och nytt material. Vita och svarta tuschpennor.

Vilken/vilka artiklar i FN:s barnkonvention kommer vi att arbeta med i projektet och på vilket sätt? 

”Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter.”

https://unicef.se/barnkonventionen/las-texten

 

Undervisningsplan

När i veckan erbjuder vi detta projekt?

 

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas?

Vilka samtalsformer, begrepp och ord ska barnen få möta?

Vilka barn och pedagoger deltar?

Hur ska projektet dokumenteras?

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå?

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in?