Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska kulan

Skapad 2020-08-26 13:58 i Sörgårdsskolan Stockholm Grundskolor
Den magiska kulan
Grundskola 1 Svenska som andraspråk Svenska
Tänk vad fantastiskt det är med bokstäver! Med hjälp av olika bokstäver kan du bygga både ord och meningar. Då kan du skriva precis vad du vill till vem du vill. Du kommer att kunna läsa de olika texterna i Magiska kulan och i många andra böcker.

Innehåll

Vad ska vi arbeta med

Vi kommer att arbeta i arbetsboken Den magiska kulan, spåra bokstäver på lösblad och arbeta med muntliga övningar där vi rimmar, ljuda och letar ord.


 

 

Hur ska vi arbeta?

Vi kommer att:

 • arbeta med bokstäver där vi tränar mycket på att forma varje bokstav och tränar på ljudet.
 • arbeta enskilt i arbetsboken "Den magiska kulan".
 • diskutera om ord, meningar och andra delar av språkets uppbyggnad i grupp och gör olika praktiska övningar/lekar som tränar oss på detta.
 • träna på att läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.
 • träna på att skriva ord.
 • träna på att skriva enkla meningar.
 • träna på att skriva texter, både skönlitterära och faktatexter.
 • läsa i "Den magiska kulans" läsebok.
 • läsa enskilt olika böcker stundvis under skolveckan.
 • jobba med läsförståelsestrategier med bonusboken till läaeboken.
 • lyssna på högläsning av sagor och berättelser i grupp samt samtala och återberätta kring känslor och innehåll i det lästa.

 

 

Vad ska du lära dig?

Läsa

Du kommer att få lära dig att:

 • känna igen alla bokstavsformer.
 • koppla rätt bokstavsljud (fonem) till rätt bokstavstecken (grafem).
 • höra hur många ljud ett ord består av.
 • identifiera första och sista ljudet i ord.
 • ljuda samman språkljud- syntes.
 • dela upp ord i språkljud -analys.
 • läsa vanligt förekommande ord som ordbilder.
 • läsa enkla nya små ord.
 • läsa ord med enkla konsonantförbindelse

 

Skriva

Du kommer att få lära dig att:

 • skriva alla bokstäver rätt.
 • göra mellanrum mellan ord när du skriver.
 • använda dig av stora och små bokstäver.
 • skriva ljudbaserad skrivning av enstaviga ord.
 • skriva ljudbaserad skrivning av två- och ibland flerstaviga ord.
 • skriva enkla meningar stor bokstav och punkt.
 • skriva enkla frågor med stor bokstav och frågetecken.

 

Skriv kortfattat vad eleverna ska lära sig, hänvisa också till ev. lärandematris. 

 

Hur ska du visa att du lärt dig?

 • Du kommer att bli bedömd utifrån kunskapskraven.
 • Du visar vad du lärt dig genom att arbeta i boken, redovisa din läsläxa och delta i diskussionerna samt deltar i bedömningsstödet. 

 

 

 

Uppgifter

 • Läs och skrivläxa till v. 40

 • Läs och skrivläxa till vecka 40

Matriser

Sv SvA
Matris läsa

Mall för matris 1-3

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Du vet vad de flesta av alfabetets bokstäver heter och hur de låter.
Du vet vad alfabetets bokstäver heter och hur de låter.
Aspekt 2
Du kan läsa en enkel mening.
Du kan läsa svårare och längre meningar.
Aspekt 3
Du förstår i huvudsak vid tyst läsning innehållet i enklare texter med bildstöd.
Du förstår i huvudsak vid tyst läsning innehållet i mer omfattande texter med färre bilder och mer text.
Ny aspekt
Du kan visa förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge något av det lästa.
Du kan visa förståelse för innehållet vid egen högläsning genom att kommentera och återge flera delar av det lästa.
Ny aspekt
Du kan visa förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra med någon egen erfarenhet.
Du kan visa förståelse för innehållet vid lärarens högläsning genom att samtala om innehållet och jämföra med egna erfarenheter.

Sv SvA
Matris skriva

Mall för matris 1-3

Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Aspekt 1
Du skriver så att texten är läslig för dig själv och andra.
Aspekt 2
Du skriver de flesta stora och små bokstäverna på rätt sätt.
Du skriver stora och små bokstäver på rätt sätt.
Aspekt 3
Du stavar två formord och fem olika innehållsord rätt.
Du stavar fler än två formord och fler än fem olika innehållsord rätt.
Ny aspekt
Du kan skriva meningar med stor bokstav och punkt. Du kan skriva meningar med stor bokstav och punkt i egna texter.
Du har också börjat använda t.ex. frågetecken, kommatecken, utropstecken och talstreck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: