Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Solrosen

Skapad 2020-08-26 14:22 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 1 Bild Svenska NO (år 1-3)
Vad behöver ett solrosfrö för att gro? Vem är Vincent van Gogh? Hur många frön har en solros? Hur hög kan en solros bli? Vad betyder Helinanthus annuus?

Innehåll

Syfte

Biologi använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Centralt innehåll

 

 • Bl 1-3
  Bildframställning Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
 • Bl 1-3
  Redskap för bildframställning Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
 • Bl 1-3
  Redskap för bildframställning Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
 • Bl 1-3
  Bildanalys Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
 • NO 1-3
  Metoder och arbetssätt Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Konkreta mål

 

 • Du ska få lära dig om vad ett solrosfrö behöver för att gro.
 • Du ska få lära dig om solrosens livscykel.
 • Du ska få lära dig vad solrosens delar heter.
 • Du ska få lära dig mer fakta om solrosen och skriva en egen faktatext.
 • Du ska få lära dig om Vincent van Gogh och hur han målade solrosor.

Arbetssätt och metod

 • Du ska få undersöka vad ett frö behöver för att gro genom att plantera. Du får sedan följa de olika fröerna och dokumentera vad som sker.
 • Du får sedan följa fröet när det gror och växer för att lära dig om dess livscykel samt solrosens olika delar.
 • Du får läsa och skriva om solrosor.
 • Du ska sedan få veta mer om konstnären Vincent van Gogh och analysera hans bilder av solrosor för att själv kunna måla med samma teknik.

Elevgruppens förslag på arbetssätt.

 

Bedömning

 • Du kan visa vad du har lärt dig genom att muntligt berätta om dina observationer.
 • Du ska kunna berätta med hjälp av bilder om solrosens livscykel och delar.

Du visar vad du kan om Vincent van Goghs tavlor om solrosor genom att måla en egen tavla med samma motiv.

Dokumentation

 • Du kommer att dokumentera genom att göra en IMovie.

Agenda 2030

 • Mål 15. Genom nyfikenhet och fältstudier öka elevernas intresse för ekologiska system och kretslopp.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljön.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: