Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott år 3 Henåns skola

Skapad 2020-08-26 14:19 i Henåns skola F-3 Orust kommun
Det viktigaste varje lektion i idrott och hälsa är att alla elever får röra på sig och ha roligt tillsammans bland redskap, bollar, lekar, lag- och individuella aktiviteter både utomhus och inomhus och att ett gott klimat skapas i samspel med varandra.
Grundskola 3 Idrott och hälsa
Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktivteter.

Innehåll

Mål

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Du får lära dig om hälsa och renlighet och vikten av att byta om och duscha.

Arbetets innehåll

Du får träna dig genom rörelser där du använder alla kroppsdelar både med hjälp med redskap och material som finns i idrottshallen och med hjälp av din egen kropp med balans, styrka, smidighet och uthållighet. 

Du får lära dig olika lekar, regler och samarbete i olika gruppsammansättningar. Både utomhus och inomhus.

Du får lära dig regler och omsätta dem i praktisk handling. Du får ta och ge instruktioner i större och mindre grupp. 

Visa din kunskap - Bedömning

Bedömning av dina kunskaper och ditt arbete kommer att ske kontinuerligt under idrottslektionerna. Du kommer att få enskild feedback och individuell handledning under idrottslektionerna.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Grovmotoriska grundformer, till exempel springa, hoppa och klättra. Deras sammansatta former i redskapsövningar, lekar, danser och rörelser till musik, såväl inomhus som utomhus.
  Idh  1-3
 • Enkla lekar och danser och deras regler.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten.
  Idh  E 6
 • I rörelser till musik och i danser anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt och rytm.
  Idh  E 6

Matriser

Idh
Idrott och hälsa år 1-3

Planera och genomföra rörelser

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
Delta i lek, spel, idrott
Du kan vara med i enkla lekar, spel och idrotter både inomhus och utomhus.
Anpassa rörelser - lek, spel, idrott
Du försöker röra dig på ett sätt som passar det du gör.
Anpassa rörelser - dans
Du kan dansa och röra dig på ett enkelt sätt till musik.
Simning
Du kan flyta och simma på mage och rygg.
Resonera
Du kan prata om vad du tänkte och kände när du idrottade eller ansträngde dig.

Utevistelser och friluftsliv

Genom undervisningen i ämnet idrott ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
Natur och utemiljö - deltagande
Du är med i lekar utomhus.
Natur och utemiljö - anpassning
Du försöker anpassa dig till väder, plats och till allemansrätten.
Orientering
Du kan hitta i kända miljöer med hjälp av enkla kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: