Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och politik

Skapad 2020-08-26 14:27 i Racklöfska skolan Åre
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
Vi lever i en demokrati. Nu kommer du att få lära dig vad som är utmärkande och vad som är skillnaden mot att leva i en diktatur. Vi kommer också arbeta med hur du kan påverka!

Innehåll

Förväntat resultat:

Efter arbetsområdet förväntas du kunna:


- vad demokrati betyder och skillnaden mellan demokrati och diktatur
- vad som är direkt demokrati och representativ demokrati
- vem som bestämmer i Sverige (riskdag och regering, kommun och landsting)
- att Sverige har grundlagar
- hur du kan vara med och påverka
- några förändringar som har skett de senaste 100 åren

- känna till några mänskliga rättigheter

- känna till barnkoventionen och ge exempel från den

Viktiga begrepp: demokrati, diktatur, riksdag, regering, politiska val, grundlag, elevråd, klassråd, representativ demokrati, direkt demokrati, majoritet, minoritet, yttrandefrihet, rättsäkerhet, barnkonvention, mänskliga rättigheter


Undervisning:

Libers digitala läromedel "SOS"

Diskussioner och övningar

Begreppsövningar

Filmer UR - Dröm om demokrati, och Så funkar Sverige

 

Examinationsuppgifter

Skriftligt prov (kan kompletteras muntligt)

Diskussioner  och uppgifter under lektionerna

 

Bedömning:

Begreppsanvändning.

Resonemang om hur man som individ och grupp kan påverka beslut.

Kunskaper om demokratiska värden och rättigheter och skyldigheter.

 

Kopplingar till läroplanen

 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.
  Sh  4-6
 • Politiska val och partier i Sverige. Riksdagen och regeringen och deras olika uppdrag. Politiska skiljelinjer i aktuella politiska frågor som har betydelse för eleven.
  Sh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra enkla resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra enkla resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sh  C 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra utvecklade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  C 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
  Sh  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra utvecklade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Sh  A 6
 • Eleven kan utifrån något givet exempel föra välutvecklade och nyanserade resonemang dels om hur individer och grupper kan påverka beslut på olika nivåer, dels om förhållanden som begränsar människors möjligheter att påverka.
  Sh  A 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv, och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
  Sh  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om vad demokrati är och hur demokratiska beslutsprocesser fungerar och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur demokratiska värden och principer kan kopplas till hur beslut tas i elevnära sammanhang.
  Sh  A 6

Matriser

Sh
Demokrati

Godtagbar
God
Utvecklad
Aspekt 1
Ha kunskaper om samhällsstrukturer.
 • Sh  E 6
Eleven kan förklara begreppet demokrati och vad det innebär.
Eleven kan förklara begreppen demokrati och diktatur och vad de innebär.
Eleven kan förklara begreppen demokrati och diktatur med flera exempel och vad de innebär.
Aspekt 2
Använda begrepp.
 • Sh  E 6
Eleven kan använda följande grundläggande begrepp. - Minoritet, majoritet - Riksdag - Elevråd - Klassråd
Eleven kan använda följande begrepp. - (de grundläggande samt) - Politiska val - Rösträtt - Representativ demokrati - Mänskliga rättigheter
Eleven kan använda följande begrepp. - (de grundläggande samt) - Regering - Direkt demokrati - Grundlag - Majoritetsprincipen - Mänskliga rättigheter - Barnkonventionen
Aspekt 3
Resonera om hur individer och grupper kan påverka beslut.
 • Sh  E 6
Eleven kan förklara när man bäst använder direkt demokrati och representativ demokrati . (få personer-många personer) Eleven kan nämna något exempel på hur man kan påverka.
Eleven kan förklara när man bäst använder direkt demokrati och representativ demokrati och ge verkliga exempel på dessa. Eleven kan nämna ett par exempel på hur man kan påverka.
Eleven kan förklara när man bäst använder direkt demokrati och representativ demokrati och ge verkliga exempel på dessa samt exempel på hur människor begränsas av att inte kunna vara med och påverka. Eleven kan nämna flera av de exempel på hur man kan påverka.
Aspekt 4
Ha kunskaper om demokratiska värden, rättigheter och skyldigheter.
 • Sh  E 6
Eleven kan enkelt förklara hur klassråd och elevråd är exempel på demokrati.
Eleven kan enkelt förklara hur klassråd och elevråd är exempel på demokrati. Samt fundera kring fördelar och nackdelar med direkt demokrati.
Eleven kan enkelt förklara hur klassråd och elevråd är exempel på demokrati. Samt fundera kring fördelar och nackdelar med direkt demokrati. Eleven använder då flera relevanta begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: