Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling och energi

Skapad 2020-08-26 14:29 i Rådmansö skola Norrtälje
Vi arbetar med hållbar utveckling, energikällor och energi i biologi, fysik, kemi och teknik
Grundskola 6 Teknik Fysik Kemi Biologi
Vilka naturresurser finns på jorden? Hur använder vi resurserna? Vilka energikällor har vi? Hur används de nu och i ett långsiktigt perspektiv? Vi kommer även att undersöka hur våra val i vardagen ger för effekter idag och hur man kan bidrar till en hållbar utveckling.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • använda kunskaper i biologi för att granska information och ta ställning i frågor som rör hälsa och ekologisk hållbarhet
 • använda kunskaper i fysik och kemi för att granska information och ta ställning i frågor som rör energi, hälsa och miljö

Konkretisering av mål

Du kommer att få lära dig:

 • Vad hållbar utveckling innebär
 • Begreppet ekologiskt fotavtryck och vad som påverkar detta
 • Vad växthuseffekten är
 • Vilka förnybara och icke förnybara energikällor det finns
 • För- och nackdelar med olika energikällor
 • Vad energiprincipen innebär

Arbetssätt

Vi kommer att arbeta med

- Gleerups läromedel i no: läsa, diskutera, skriva faktatexter, göra undersökningar och dokumentera dessa

- titta på filmer

- arbeta enskilt, i par och grupp

- göra laborationer

- göra modeller och bilder

Bedömning

Dina kunskaper bedöms efter:

 • Hur du deltar på lektionerna både i det enskilda arbetet , i grupparbeten och i klassens gemensamma arbete.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.
  Ke  4-6
 • Olika sätt att hushålla med energi i hemmet.
  Tk  4-6

Matriser

Fy Bi Tk Ke
Hållbar utveckling - ekologiska fotavtryck

NO - Biologi, fysik, kemi

F
E
A
C
Samtala och diskutera
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör miljö, ekologisk hållbarhet och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör miljö, ekologisk hållbarhet och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven kan också förklara och visa på olika enkla samband mellan energikällor, energianvändning och isolering med god koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör miljö, ekologisk hållbarhet och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.
Använda information
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan använda information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda in­formation i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda information i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.

Teknik

F
E
A
C
Teknikens miljöpåverkan
Har ännu ej nått godkänd nivå.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: