Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska Pedagogisk Planering år 9 2020-2021

Skapad 2020-08-26 14:39 i Torpskolan Lerum
Planeringen gäller åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Engelska
Generell och övergripande årsplanering för HT 2020 och VT 2021.

Innehåll

Övergripande planering ht 2020 och vt 2021

Vecka 36 - Vecka 37 Läsa text ( finns även inläst på YouTube) och skriva en fortsättning. All Summer In A Day.

Vecka 38 - 39 Jobba i textbook och workbook alternativt Tough Stuff samt träna inför det muntliga nationella provet.

Vecka 40 - 46. Läsa roman The Boy In The Striped Pyjamas. Boken finns dessutom att lyssna på, på YouTube. Separat mer detaljerad planering kommer att finnas på Google Classroom.

Vecka 47 - 50. Realia- arbete samt skrivande av labb-rapport på engelska. Detta flyttas fram till vårterminen 2021.

Vecka 45 - 50. Under denna period kommer det muntliga nationella provet i engelska att genomföras.

Vecka 2 - 4 2021   Jobba i textbook och workbook. Kapitlet MUSIC. Här ingår även muntliga samtal. Under samma veckor jobbar vi även med grammatiken adjektiv och adverb.

Vecka 5 - 8 Jobba i textbook och workbook. Kapitlet ANIMAL RIGHTS. Här ingår även muntliga samtal.

 

Senare under terminen kommer vi att jobba med :

en labb-rapport ( i samarbete med Pers NO ) som kommer att bedömas

ett kort realia-arbete där jämförelser är av största vikt, det kommer en bedömning

muntliga samtal i grupp som bedöms av Rosie

en fri skrivning om ett för dig okänt ämne, bedöms av oberoende lärare, inte Rosie

grammatikgenomgångar och eget arbete. Vi ska gå genom pronomen, regelbundna verb i alla tre former och Oregelbundna verb i alla tre former. Dessutom prepositioner. Några kommer även att jobba med ordföljd och ordbildning ( prefix och suffix ).

hörövningar som kommer att bedömas

 

 

 

De fyra förmågorna vi jobbar med är :

TALA

Vi kommer att fokusera på olika uppgifter som utvecklar elevernas förmågor att: göra beskrivningar, presentationer samt diskussioner och samtal inom specifika och generella ämnen riktat till olika mottagare.

LÄSA

Vi kommer att fokusera på olika uppgifter som utvecklar elevernas förmågor att läsa och förstå olika slags texter i olika medier.

SKRIVA

Vi kommer att fokusera på olika uppgifter som utvecklar elevernas förmågor att uttrycka sig skriftligt i produktion av olika slags texter riktat till olika mottagare.

LYSSNA

Vi kommer att fokusera på olika uppgifter som utvecklar elevernas förmågor att förstå talad engelska i olika situationer och från olika medier.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: