👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trafik år 1 ht 20

Skapad 2020-08-26 14:48 i Eklandaskolan Mölndals Stad
Reviderad 2015-02-18
Grundskola 1 SO (år 1-3)
Du är en del av trafiken! När du går, cyklar, åker bil eller buss. Nu ska vi lära oss mer om vad som är viktigt att tänka på när du är i trafiken. Vad är höger och vad är vänster? Vad betyder alla de där skyltarna som finns nära där du bor och varför är det så viktigt att ha reflexer? Vi ska också ta reda på hur vi i klassen tar oss till skolan.

Innehåll

Eklandaskolan läsåret 20/21 Årskurs 1 Tidsperiod v 36-43

Arbetsområde

Mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav och bedömning

Du ska efter avslutat tema : 

 • kunna ge exempel på några enkla trafikregler. 
 • kunna höger och vänster
 • veta vilken sida du ska gå och cykla på. 
 • veta hur du ska gå över en trafikerad väg. 
 • veta varför vi behöver trafikregler. 
 • kunna berätta om några platser som kan vara farliga i trafiken. 
 • vara delaktig i en enkel undersökning. 
 • dokumentera hur klassen tar sig till skolan med ett stapeldiagram. 

Begrepp du ska kunna: 

 • trafik 
 • regler 
 • stapeldiagram

 

Arbetssätt

 • Samtala
 • se filmer
 • sjunga
 • bilduppgifter
 • undersöka 
 • trafikpromenader

Utvärdering/reflektion

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Trafikregler och hur man beter sig i trafiken på ett säkert sätt.
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven identifierar riskfyllda platser i närområdets trafikmiljö och ger exempel på hur man kan minska riskerna genom ett säkert beteende i trafiken.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3