Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Media och sakprosa år 8; Porten

Skapad 2020-08-26 15:12 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Svenska
I detta arbetsområde kommer du att möta olika texttyper inom sakprosa bla nyhetsartikel, reportage, insändare och referat. Arbetsområdet syftar till att ge dig fördjupade kunskaper i hur man förmedlar information, bearbetar text och tar till sig viktig information. Vilken information vill journalisten förmedla? I vilket syfte vill journalisten förmedla informationen. Hur kan informationen användas?

Innehåll

 

Pedagogisk planering; Tema media och sakprosa

 Mål:

- Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

- Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.                                        Ur: Lgr 11

Centralt innehåll

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska upp­byggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.
  • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter exempelvis tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  • Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med källkritiskt förhållningssätt.                                                                                                                                                                          Ur: Lgr 11

 

Arbetsområdets mål: (Vad du ska ha lärt sig)

Du ska efter genomfört arbetsområde kunna redogöra för struktur och uppbyggnad för en nyhetsartikelartikel, debattartikel, ett reportage samt ett referat. Du ska också kunna skriva egna texter motsvarande de ovan angivna texttyperna.

 

Arbetsområdets innehåll

Arbetsområdet syftar till att ge dig fördjupade kunskaper i hur man bearbetar text och tar till sig viktig information. Vilken information vill författaren förmedla? I vilket syfte vill författaren förmedla informationen. Hur kan informationen användas?

 

Material:

Detta arbetsområde använder diverse olika texter med uppgifter till som sammanställts i ett arbetshäfte. Du kommer också att använda dig av tidningar.

 

Metod:

Du kommer att arbeta både individuellt och i grupp. Du kommer att arbeta med att läsa olika texter samt träna dig i att skriva texter inom de olika texttyperna reportage, referat, debattartikel och tidningsartikel. 

Examination:

Du ska vara aktivt deltagande i lektionsarbetet. Du visar din förmåga att anpassa ditt skrivande till olika syften och mottagare genom att skriva olika typer av texter (en för varje texttyp) som lämnas in för bedömning. Kahoot om sakprosa, likheter och skillnader mellan de olika texttyperna.

 

 Arbetsområdets mål: (Vad du ska ha lärt sig)

Du ska efter genomfört arbetsområde kunna redogöra för struktur och uppbyggnad för en nyhetsartikelartikel, debattartikel/Insändare, ett reportage och ett referat. Du ska också skriva egna texter motsvarande de ovan angivna texttyperna. Du ska också kunna redogöra för vad begreppet sakprosa innebär.

 Arbetsområdets innehåll:

I detta arbetsområde kommer du att möta olika texttyper inom sakprosa bland annat nyhetsartikel, reportage, insändare och referat. Arbetsområdet syftar till att ge dig fördjupade kunskaper i hur man förmedlar information, bearbetar text och tar till sig viktig information. Vilken information vill journalisten förmedla? I vilket syfte vill journalisten förmedla informationen. Hur kan informationen användas?

Material:

Detta arbetsområde använder diverse olika texter med uppgifter till som sammanställts i ett arbetshäfte. Du kommer också att använda dig av tidningar.

 Metod:

Du kommer att arbeta både individuellt och i grupp. Du kommer att arbeta med att läsa olika texter samt träna dig i att skriva texter inom de olika texttyperna reportage, referat, debattartikel och tidningsartikel.

 Examination:

Du ska vara aktivt deltagande i lektionsarbetet. Du visar din förmåga att anpassa ditt skrivande till olika syften och mottagare genom att skriva olika typer av texter (en för varje texttyp) som lämnas in för bedömning.

Uppgifter

  • Arbetshäfte och texter

  • Examinerande uppgift; Nyhetsartikel

  • Examinerande uppgift; Insändare/debattartikel

Matriser

Sv
Tema; Media och sakprosa

E
C
A
Skriva texter
(Nyhetsartikel, Reportage, Referat och debattartikel)
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande texter
Reportage
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Söka, välja ut och sammanställa
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Sammanställningar
(Referat)
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Muntliga redogörelser
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Dessutom kan eleven förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: