Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vattnet HT-2020 - VT 2021 - Uroxen, Mammuten, Vinden 2020

Skapad 2020-08-26 16:02 i Uroxens förskola Lunds för- och grundskolor
Förskola
Verksamhetsidé – ”syftet med verksamheten på Uroxen, Vinden och Mammuten är att genom medupptäckande pedagogik och kreativa språk ge barnen en glädjefull och trygg tillvaro fylld av framtidstro. Vår verksamhet präglas av samarbete, kommunikation, tydliga mål och nytänkande” Förutsättningar – Gemensamt reflektionsprotokoll, reflektionstid, reflektionsveckor, BFL-samtalsgrupper, Unikum, APT, gemensamma utvecklingsdagar Fokusområden under året – Normer och värden, Barns delaktighet och inflytande, Omsorg, utveckling och lärande

Innehåll

1.Prioriterade läroplansmål (var är vi?)

Välj ett övergripande läroplansmål från vardera i fokusområdena Normer och värden, Omsorg, utveckling och lärande och Barns delaktighet och inflytande till er övergripande planering. Dessa fokusområdena kommer sedan att reflekteras kring enligt årshjulets reflektionsveckor. Läroplansmålen väljer ni längst ner på sidan. 

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp.


  Vi har valt att arbeta med just detta därför att:

I vårt arbete med grön flagg och utifrån våra mål har vi börjat arbete med de kompisböcker som är baserade på barnkonventionen. Böckerna som ingår i ämnen som; barns bästa, att känna trygghet, lika värde, att få säga sitt, äta mat och gå i skola. Det är ämnen som är viktiga att ta del av och få mer kunskap kring. 

2. Förväntade effekter (Vart ska vi?)

Utifrån observationer i gruppen ser vi tecken på att utveckling pågår. 

Detta är exempel på vad vi ser när barnen har fått nya erfarenheter och deras kunnande har förändrats kring det vi har valt att arbeta med:

Detta sker när:

 • Barnen återskapar och bearbetar det vi har sagt och gjort i verksamheten.
 • När barnen spontant hjälper varandra.
 • Visar trygghet, empati och respekt gentemot varandra och miljön
 • När barnen återberättar och diskuterar med personalen och barnen om det vi läst om, visat teater om m.m

3. Planerade insatser (Hur gör vi?)

Aktiviteter kopplade till de prioriterade läroplansmålen.

Dessa metoder och arbetssätt vill vi använda oss av:

 • Observation av barngruppen som helhet och i grupp. 
 • Genom diskussioner med barnen, är öppna för deras tankar och idéer.
 • Vi använder oss utav varierade arbetssätt för att nå fler barn på olika nivåer och olika intressen. 
 • Dokumentation sker av både pedagoger och barn och med olika metoder.

4. Metodval för att följa upp effekterna (Hur blev det?)

Hur ska ni få syn på de förändrade lärandet/kunnandet (dvs de förväntade effekter ni skrev in) hos barngruppen? Tex. genom reflektionsprotokoll, observationer, bilder och film från olika situationer. 

Så här följer vi upp:

 • Genom dokumentationer både i verksamheten och på unikum både av pedagoger och barnen.
 • Genom att uppdatera vår grön flagg vägg.
 • Lyssnar på barnen genom vad de återberättar, visar och frågar om. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: