Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima matematik 3A

Skapad 2020-08-26 15:32 i Rådmansö skola Norrtälje
Planering som bygger på läromedlet "Prima matematik", 3A och 3B.
Grundskola 3 Matematik
Matematik genomsyrar vår vardag. Den finns överallt. Du använder den dagligen på många olika sätt. Denna planering utgår från vår mattebok "Prima matematik 3A".

Innehåll

Målet med undervisningen är att du utvecklar din förmåga att tänka matematiskt och träna de grundläggande matematiska begreppen.

Så här ska vi arbeta

Du kommer att öva dig genom att:

 • arbeta med praktiska övningar, spel och lekar,
 • arbeta enskilt och tillsammans,
 • arbeta med räknehändelser/problemlösning,
 • ha gemensamma genomgångar,
 • arbeta laborativt
 • tabellträning

Kapitel 1 På matematikmuseum

 • Taluppdelning
 • Multiplikation och division, tabell 2 och 4
 • Olika sätt att visa tal och talsystem genom historien

Kapitel 2 Klassdiscot

 • Addition, huvudräkning och uppställning
 • Olika sätt att beskriva en matematisk händelse
 • Multiplikation och division, tabell 5 och 10
 • Att mäta och jämföra volym  

Kapitel 3 Speldagen

 • Undersöka sannolikhet
 • Statistik, tabeller och diagram
 • Multiplikation och division, tabell 3 och 6
 • Klockan analog och digital tid

Kapitel 4 Milton och Nora möblerar om

 • Jämföra, uppskatta och mäta omkrets
 • Subtraktion, huvudräkning och uppställning
 • Problemlösning 

Kapitel 5 Besök på brandstationen

 • Använda skala vid förminskning och förstoring
 • Använda enheter och räkna med proportionella samband
 • Matematiska likheter, algebra
 • Mer om positionssystemet och de fyra räknesätten.

Tidsplan

Vi arbetar med 3A-boken under höstterminen,

v. 34-37 kap. 1 

v. 38-41 kap. 2 

v. 42-46 kap. 3

v. 47-49 kap. 4

v. 50-52 kap. 5

Varje kapitel avslutat med en diagnos.

 

 

Bedömning och dokumentation

Diagnoser i Prima 3A

Diagnosmaterial Diamant

Löpande bedömning under mattelektionerna. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: