Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mänskliga rättigheter, demokrati och diktatur ht 2020

Skapad 2020-08-26 15:49 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola 7 Samhällskunskap
Det är politiskt val i Sverige vart 4:e år. Att man deltar och röstar är något som många personer i Sverige ser som både en skyldighet och en rättighet eftersom vi i Sverige lever i en demokrati. Vad innebär det att Sverige är en demokrati? Hur påverkar det oss som individer och det samhälle vi lever i? Motsatsen till demokrati är styrelseskicket diktatur. Hur är det egentligen i länder där det råder diktatur?

Innehåll

Arbetsområdet

Inom detta arbetsområde kommer du att få lära dig mer om mänskliga rättigheter och om de särskilda rättigheter du har som barn. Du kommer att få lära dig om hur olika organisationer arbetar för att dessa rättigheter ska gälla alla människor i hela världen.

Du kommer även få lära dig om hur samhället kan styras, samt vad som kännetecknar en demokrati respektive en diktatur. Hur Sverige styrs och hur vårt välfärdssystem fungerar kommer du att få arbeta med. Arbetsområdet kommer att avslutas med arbete kring den tredje statsmakten, massmedia, samt massmedias roll i en demokrati.

Tidsperiod

Under vecka 34-39. 

Undervisningen – så här kommer vi att arbeta

 

Material

Läroboken Fundament samhällskunskap 7, kapitel 1 och 2.

Bedömning – så här kommer dina kunskaper att bedömas

Din lärare kommer att bedöma: 

 • De muntliga kunskaper du visar under diskussioner i klassrummet. 
 • Inlämningsuppgiften "Mail från landet Diktarin"

 

Uppgifter

 • Mejlet från Diktarin del 1

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.
  Sh  7-9
 • Olika organisationers arbete för att främja mänskliga rättigheter.
  Sh  7-9
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Sveriges politiska system med Europeiska unionen, riksdag, regering, landsting och kommuner. Var olika beslut fattas och hur de påverkar individer, grupper och samhället i stort. Sveriges grundlagar.
  Sh  7-9
 • Några olika stats- och styrelseskick i världen.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Demokrati och diktatur ht 2020

E
C
A
Kunskaper om samhällsstrukturer
 • Sh  E 9
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Demokrati - föra resonemang
 • Sh  E 9
Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
Använda begrepp
 • Sh  E 9
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett relativt välfungerande sätt.
I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: