Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk4.ht-20 Taluppfattning

Skapad 2020-08-26 16:17 i Malmslättsskolan Kärna Linköping
Grundskola 4 – 6 Matematik
I detta område ska du utveckla din taluppfattning och tals användning. Du kommer lära dig att arbeta med problemlösning också.

Innehåll

Vad ska du lära dig:

Att utveckla kunskaper om positionssystemet inom talområdet 0 -10000.

Att utveckla kunskaper om additions- och subtraktionstabellerna.

Att ordna tal efter storlek, läsa av och sätta ut tal på en tallinje. 

Att förstå olika begrepp, t.ex. positionssystem, talsort, siffra, talföljder.

Att lära dig vissa problemlösningsmetoder.

Hur kommer du att arbeta:

Att vara med gemensamma genomgångar med typiska exempel.

Att arbeta med matematikböcker och eventuellt vissa praktiskt material och även matematikportalen.

Att diskutera vissa uppgifter tillsammans med klasskamrater.

Att arbeta med en matematikläxa varje vecka.

Att skriva en diagnos i skolan och se vad du behöver träna mera på.

Hur ska du visa dina kunskaper:

Under temats gång så kommer du få visa muntligt och skriftligt hur du kan arbeta med uppgifter och veckoläxor.

I slutet av temat ska du göra en diagnos.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Taluppfattning och problemlösning

Taluppfattning och problemlösning

Nivå 1
Inte tillräckliga kunskaper
Nivå 2
Grundläggande kunskaper
Nivå 3
Goda kunskaper
Problemlösning
Du är osäker när det gäller problemlösning och behöver utveckla strategier och metoder. Du har bristande förståelse när det gäller att förstå enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
Du löser problem genom att välja och använda strategier och metoder som passar problemet. Du förstår enkel muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
Du löser mer avancerade problem genom att välja och använda strategier och effektiva metoder som passar problemet. Du förstår muntlig och skriftlig information med matematiskt innehåll.
Begrepp
Du förstår endast ett fåtal begrepp inom området och har därför svårt att använda dem på ett fungerande sätt. Du visar ännu inte förståelse för positionssystemet. Du är osäker när du ska storleksordna tal och placera dem på enkla tallinjer.
Du förstår flertalet begrepp inom området och kan använda dem i välkända sammanhang. Du använder och visar att du förstår ental, tiotal, hundratal och tusental. Du förstår att siffrans position i talet avgör vad den är värd t.ex. att tvåan i 5428 betyder 20. Du kan storleksordna tal upp till 10 000 och placera dem på tallinjen.
Du förstår och använder begreppen inom området i bekanta och nya sammanhang. Du använder och visar att du förstår olika talsorter och att siffrans position i talet avgör vad den är värd t.ex. att tvåan i 5428 betyder 20. Du kan storleksordna tal och placera dem på tallinjen. Du klarar även mer avancerade uppgifter.
Metod
Du saknar förståelse för att beräkningar i ett talområde kan användas i ett annat t.ex. om 3+6=9 så är 300+600=900. Du behöver stöd för att välja en godtagbar problemlösningsmetod som passar problemet t.ex. rita, pröva eller hitta mönster.
Du förstår att beräkningar i ett talområde kan användas i ett annat t.ex. om 3+6=9 så är 300+600=900. Du använder dig av strategin vid beräkningar. Du kan oftast välja en godtagbar problemlösningsmetod som passar problemet t.ex. rita, pröva eller hitta mönster.
Du förstår att beräkningar i ett talområde kan användas i ett annat t.ex. om 3+6=9 så är 300+600=900. Du kan välja en godtagbar problemlösningsmetod som passar problemet t.ex. rita, pröva eller hitta mönster.
Kommunikation och resonemang
Du har svårt att redovisa dina kunskaper skriftligt. Du behöver stöd för att kunna resonera om rimligheten i ett resultat. Du deltar inte i muntliga redovisningar och diskussioner kring innehållet i matematiken.
Du kan visa dina kunskaper skriftligt med bilder, ord eller matematiska symboler. Du kan på ett enkelt sätt resonera om rimligheten i ett resultat. Du redovisar muntligt, ställer frågor och deltar i diskussioner kring innehållet i matematiken.
Du kan visa dina kunskaper skriftligt bilder, ord eller matematiska symboler. Du kan växla mellan dessa. Du kan resonera om rimligheten i ett resultat. Du redovisar muntligt, för resonemangen framåt och deltar aktivt i diskussioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: