Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik 1 Torsdagar Te20

Skapad 2020-08-26 19:15 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Teknik
Torsdagens lektioner av kursen Teknik 1 kommer att handla om hållfasthetslära, materiallära och ritteknik vilka är viktiga delar vid design och konstruktion av produkter.

Innehåll

Här finns en länk till teknikprogrammets examensmål och en länk till de centrala kursmålen för hela kursen Teknik 1.

 

Planering för veckorna 35-51

Här finns en detaljerad planering som kommer att uppdateras under terminen. 

I grova drag så är veckorna 35-40 hållfasthetslära med prov vecka 40, veckorna 41-47: Materiallära med prov vecka 47 och veckorna 48-51 Ritningslära med inlämningsuppgift i slutet. 

För veckorna 35-40 så arbetar vi med material som jag delar ut. De första veckorna (35-37) baseras materialet på detta kompendium. Första lektionen har vi en introduktion i begreppet kraft. Här finns några sidor som förklarar detta begrepp.

 

Vecka 45-49 så arbetar vi med materiallära. 

Vecka 50-51 så arbetar vi med ritningslära.

Uppgifter

 • Bra och dålig design

 • Bra och dålig design

 • Entreprenörskap

 • Entreprenörskap

 • Ritningslära 2

 • Ritningslära 2

 • Materiallära

 • Materiallära

 • Ritningslära

 • Ritningslära

 • Prov Hållfasthetslära

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Materials tekniska egenskaper, till exempel termiska, elektriska, mekaniska och kemiska samt materialens möjligheter och begränsningar utifrån olika användningsområden.
  Tek  -
 • Ritningsläsning och skiss- och ritteknik med introduktion i hur man hanterar cad-program.
  Tek  -
 • Tekniska begrepp, teorier och modeller innefattande beräkningar och rimlighetsbedömningar.
  Tek  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teknik utvecklas och redogör utförligt och nyanserat för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen.
  Tek  A
 • Eleven beskriver utförligt hur teknik utvecklas och redogör utförligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen.
  Tek  C
 • Eleven beskriver översiktligt hur teknik utvecklas och redogör översiktligt för sambanden mellan de olika delarna i teknikutvecklingsprocessen.
  Tek  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för tekniska egenskaper hos olika material samt för hur och när de kan användas. Dessutom analyserar och värderar eleven med nyanserade omdömen tekniska lösningar utifrån kvalitet, säkerhet och hållbart samhälle.
  Tek  A
 • Eleven redogör utförligt för tekniska egenskaper hos olika material samt för hur och när de kan användas. Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar utifrån kvalitet, säkerhet och hållbart samhälle.
  Tek  C
 • Eleven redogör översiktligt för tekniska egenskaper hos olika material samt för hur och när de kan användas. Dessutom analyserar och värderar eleven med enkla omdömen tekniska lösningar utifrån kvalitet, säkerhet och hållbart samhälle.
  Tek  E
 • Eleven löser tekniska problem, väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete läser eleven ritningar och tekniska instruktioner samt skissar och ritar med säkerhet både manuellt och med relevanta cad-program. Eleven använder med säkerhet tekniska begrepp och teorier, utför med säkerhet tekniska beräkningar och bedömer rimligheten i sina resultat.
  Tek  A
 • Eleven löser enkla tekniska problem, väljer och använder efter samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete läser eleven ritningar och tekniska instruktioner samt skissar och ritar med viss säkerhet både manuellt och med relevanta cad-program. Eleven använder med viss säkerhet tekniska begrepp och teorier, utför med viss säkerhet tekniska beräkningar och bedömer rimligheten i sina resultat.
  Tek  C
 • Eleven löser enkla tekniska problem, använder i samråd med handledare lämpliga arbetsmetoder samt dokumenterar arbetet och resultatet. I sitt arbete läser eleven ritningar och tekniska instruktioner samt skissar och ritar med viss säkerhet både manuellt och med relevanta cad-program. Eleven använder med viss säkerhet tekniska begrepp och teorier, utför med viss säkerhet tekniska beräkningar och bedömer rimligheten i sina resultat.
  Tek  E
 • Eleven redogör utförligt och nyanserat för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriver utförligt och nyanserat hur samhälle och teknik samspelar. Dessutom värderar eleven, med nyanserade omdömen och utifrån ett etiskt förhållningssätt, teknikens funktion, användning och tillgänglighet i samhället. Vidare beskriver eleven utförligt och nyanserat hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling. Eleven ger välgrundade och nyanserade förslag på hur teknikområdet kan göras lika tillgängligt för män och kvinnor.
  Tek  A
 • Eleven redogör utförligt för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriver utförligt hur samhälle och teknik samspelar. Dessutom värderar eleven, med enkla omdömen och utifrån ett etiskt förhållningssätt, teknikens funktion, användning och tillgänglighet i samhället. Vidare beskriver eleven utförligt hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling. Eleven ger välgrundade förslag på hur teknikområdet kan göras lika tillgängligt för män och kvinnor.
  Tek  C
 • Eleven redogör översiktligt för några historiskt viktiga tekniska framsteg, befintlig teknik och aktuell teknikutveckling samt beskriver översiktligt hur samhälle och teknik samspelar. Dessutom värderar eleven, med enkla omdömen och utifrån ett etiskt förhållningssätt, teknikens funktion, användning och tillgänglighet i samhället. Vidare beskriver eleven översiktligt hur föreställningar och traditioner inom teknikområdet styr uppfattningar om vad som är manligt och kvinnligt och hur det har påverkat och påverkar teknik och teknikutveckling. Eleven ger enkla förslag på hur teknikområdet kan göras lika tillgängligt för män och kvinnor.
  Tek  E
 • Eleven använder med säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information. Dessutom använder eleven med säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik samt anpassar kommunikationen till mottagaren.
  Tek  A
 • Eleven använder med viss säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information. Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik samt anpassar kommunikationen till mottagaren.
  Tek  C
 • Eleven använder med viss säkerhet datorn som verktyg för kommunikation, dokumentation och information. Dessutom använder eleven med viss säkerhet olika relevanta medier och programvaror för att förmedla och presentera teknik.
  Tek  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Tek  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Tek  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Tek  E
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: