👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Glasstjuven

Skapad 2020-08-26 20:47 i Jonsereds skola F-5 Partille
Grundskola 2 Svenska
Glass i stora lass! Men varför försvinner all glass? Vem är det som tar den och lämnar spår efter sig? Här är ett mysterium för klassens detektivbyrå att lösa! Klassen bildar en detektivbyrå och de får tillsammans samla på ledtrådar, träna på utmaningar för att bli bättre detektiver och de får även skriva egna mysterier.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, kapitel 1 och 2)

Vi fokuserar i det här temat på att eleverna ska utveckla sin förmåga att:

 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

Se exakta kunskapskrav längre ner i planeringen

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 •  I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.

Vad ska vi göra? (CentraIt innehåll)

Vi kommer att arbeta med följande delar av det centrala innehållet:

 • Läsa och skriva Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
 • Läsa och skriva  Handstil och att skriva med digitala verktyg.
 • Läsa och skriva Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
 • Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

 

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande)

Under kommande veckor kommer vi att arbeta med temat genom:

 • Skapande.
 • Träna på att skriva beskrivningar, min mysteriska påse.
 • Skriva ett eget mysterium i en berättande text.
 • Träna på att vara detektiver.

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Min mysteriska påse - visar att eleven kan beskriva, lyssna och berätta.
 • Berättande text - kan kombinera text och bild för att stärka budskapet. Kan en berättande texts uppbyggnad, språkets stryktur.

 

Inspiration och material kommer från:

http://www.oppetklassrum.se/

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3