Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2020-08-27 08:05 i Solgläntan Fristående förskolor
Förskola
Vi kommer börja hösten med ett värdegrunds arbete. Där vi lägger extra focus på att bygga upp en grupp som fungerar väl tillsammans. Där vi respekterar varandra och har förståelse för varandras likheter och olikheter.

Innehåll

Syfte: Vi har under uppstarten märkt att våran grupp är lite spretig socialt. Många små konflikter, osämjor, ret och tet. Vi har gemensamt diskuterat fram att vi behöver stärka gruppen i det sociala samspelet för att få ett gott klimat i gruppen. 

Genomförande: Vi kommer ta hjälp av Babblarna och det material som finns kring dessa. Bl.a Doddo som står för ett av de läroplansmål vi valt att jobba med. Vi kommer att genom samtal med barnen i samlingarna diskutera fram hur vi ska vara mot varandra. Detta kommer resultera i en kompissol som kommer sitta uppe på väggen och den kommer kontinuerligt tas upp och pratas om under terminen. Vi tänker att vi gör 2 strålar per samling som barnen får vara med om att sätta upp. Vi har ett mjukt hjärta som vi kommer ha som samtalshjärta, detta kommer ca 5 barn per samling få hålla i och berätta om något. Valfritt om man vill säga något. Vi kommer samtala kring situationskort om vänskap. Vi tänker 1-2 kort per tillfälle. (Bamse. Var rädda om varandra)

Vetenskaplig grund: Genom att inkludera barnen med samtal så gör vi dem delaktiga i sitt lärande kring värdegrundsarbetet. Jonsdottir 2007 skriver att barn skall ses som en medforskare i verksamheten tillsammans med andra individer, stora som små. Hon menar också att barn som leker och samtalar med andra utmanar sitt eget tänkande, samt när de utbyter idéer så leder det till att de lär sig tänka i olika tankemönster och då utvecklas som människa.

Läroplanen: Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation

Material: Papper, penna, situationskort, mjukt hjärta (samtalshjärta) handdockor Doddo 

Reflektion:

Doddo var med ett par gånger som handdocka men det blev inget bra eller vidare inspirerande för barnen. Snarare att det ledde till trams kring honom. Detta hade ju vi nu i efterhand kunnat använda oss av och pratat känslor och tagit ett sidospår från det redan förutbestämda vi skulle göra. 
Vi använde oss av Bamse kort med känslor och diskussions frågor. Barnen tittade på en bild och fick prata och diskutera om vad som hände på bilden. Det ledde till bra diskussioner men alla barn kom inte alltid till tals, bättre om vi kunnat göra detta i lite mindre grupper.

Det lilla samtalshjärtat var det många som ville hålla i och säga något och de andra lyssnade. Blev inte så mycket känsloprat men vi lyssnade på andra och pratade inför grupp. Vi upplevde att barnen tyckte om detta. 
Vi gjorde våran kompis sol men vi knöt inte vidare an till den, den satt uppe men inga barn visade den något större intresse. Det flöt liksom ut i sanden och den glömdes bort. 
Det vi kan ta med oss utifrån detta tycker jag är att vi kan försöka använda oss av samtalshjärtat vid fler tillfällen t.ex i vårat projekt fåglar, för att få in turtagning och att vi lyssnar på den som pratar och håller i hjärtat. 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: