Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Allt är kemi - ht år 5

Skapad 2020-08-27 08:42 i Hannaskolan Grundskolor
Vi utgår från boken om Gilbert och gör de flesta experimenten ur boken.
Grundskola 5 NO (år 1-3) Kemi
Kemi finns överallt, fast vi kanske inte tänker på det. Nu ska vi prata mer om den kemin som finns runtomkring oss.

Innehåll

Mål

Vi kommer att börja med att studera något vi alltid har omkring oss: atomer och molekyler hur att de faktiskt finns i det vi tar för givet - vatten och luft
Vi kommer att prata om kemikalier som finns i samhället, hur de påverkar hälsa och miljö.

Arbetssätt

Vi kommer att göra experiment. Eleverna kommer att få ställa hypoteser och dra slutsatser av resultatet. Vi kommer även att läsa teori kring kemi, titta på filmer och prata i smågrupper.

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom att:

 • delta i samtal kring gemensamma laborationer
 • vara aktiv under lektioner, anteckna och ställa frågor
 • genomföra ett muntligt test där begreppen från genomgångar används

Begrepp

 • ett materials olika tillstånd 
 • väder
 • temperatur
 • kemikalier 
 • miljöförstöring och föroreningar

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter grundade på kunskaper och etiska överväganden,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: