Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering engelska åk 8_20

Skapad 2020-08-27 08:33 i Västra Berga skola Helsingborg
Grundskola 7 – 9 Engelska
This term we are going to work with two chapters you asked for: films and sport. We are going to start with film, then sport using the textbook, other texts, short and long films. We are going to train the ability to speak, read, write and listen.

Innehåll

Målet med undervisning...

Är att du ska lära dig ord och uttryck tagna från olika ämnesområden såsom film och sport. Målet är även att du ska kunna använda orden i kommunikation och produktion. I tillägg är målet även att du ska träna din receptiva förmåga.

Delaktighet

Din delaktighet där du kan påverka gäller:

 • förslag på övningar, arbetssätt och bedömning (utifrån förra arbetsområdet)
 • vilka arbetsområden vi ska arbeta med
 • ibland välja uppgifter utifrån de förmågor du behöver träna
 • hur bedömningen i olika situationer ska ske
 • vilka verktyg vi ska använda i undervisningen 
 • utvärdering av arbetsområdet

Förslag från klassen

Sportinnehåll: om fotboll, basket och olika idrottskarriärer
Använda Dobidoo för att repetera ord 
Filmfrågor - läs/ hörförståelse
Läsa korta texter, bok
Muntligt - presentera sport eller sportstjärna - för klass, i grupp eller för yngre/ äldre elever
Muntligt - samtal i grupp om t ex sportpresentation
Skriftligt - översätta text, skriva valfri text (på lektion)
Kahoot - klassen skriver frågor och/ eller ord som förklaras individuellt och lägger i gemensam Kahoot

Jag kommer bedöma på vilket sätt du...

 • förstår och tolkar innehållet i talad engelska och i olika slags text
 • formulerar dig och kommunicerar i tal och skrift
 • använder språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd
 • anpassar språket efter olika syften, mottagare och sammanhang 

Bedömningen

 1. Förståelse av dialoger, film och kortfilmer om vardagsnära ämnen 
 2. Förståelse av ord och texter i lärobok och arbetsbok
 3. Kortskrivande under lektionstid
 4. Muntlig presentation
 5. Skriftligt sammanfatta filmen
 6. Filmsamtal
 7. Uppsats om filmen
 8. Diskussioner och samtal i mindre grupper.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Sånger och dikter.
  En  7-9
 • Muntlig och skriftlig information samt diskussioner och argumentation med olika syften, till exempel nyheter, reportage och tidningsartiklar.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Olika sätt att söka, välja och värdera texter och talat språk på engelska från Internet och andra medier.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Hur sammanbindande ord och andra uttryck används för att skapa struktur och språkligt sammanhängande helheter.
  En  7-9
 • Olika sätt att bearbeta egna framställningar för att variera, tydliggöra, precisera och anpassa dem efter deras syften.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9
 • Samtal och diskussioner samt argumentation.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.
  En  7-9
 • Språkliga företeelser för att förtydliga, variera och berika kommunikationen som uttal, intonation och fasta språkliga uttryck, grammatiska strukturer och satsbyggnad.
  En  7-9

Matriser

En
ENGELSKA kunskapskrav åk 9

E
C
A
Ny aspekt
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga … framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntligaframställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställ¬ningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna fram¬ställningar.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sam¬manhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpass¬ning till syfte, mottagare och situation.
I muntlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: