Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-08-27 08:41 i _Pedagogiskt Center Helsingborg
Ett arbetsområde som behandlar olika aspekter på hållbar utveckling. Textmaterial i huvudsak från Gleerups digitala läromedel i geografi.
Grundskola 6 Samhällskunskap Geografi
När du hör begreppet "hållbar utveckling" tänker du kanske på miljön. Men det finns många andra faktorer som spelar roll för att vi ska uppnå hållbar utveckling för vår jord och människorna som lever där. Om detta ska du få lära dig mer nu!

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Som du säker vet står vi inför många utmaningar för att  bevara och förbättra vår värld och livet för människorna som lever här idag och i framtiden. Varför ser det ut som det gör?  Vad kan vi göra?

Du ska lära dig om hållbar utveckling ur flera olika synvinklar;

- socialt
- ekonomiskt
- ekologiskt


Hur ska du lära dig detta ?

Du kommer att:

 • arbeta med texter från olika källor.
 • se och diskutera filmer.
 • arbeta med uppgifter.
 • lära dig förstå och använda viktiga ämnesord och -begrepp.

Vad som kommer att bedömas:

Du ska kunna:

redogöra för olika samband mellan t. ex  resursfördelning och levnadsvillkor.

förstå och använda ämnesord och -begrepp på ett korrekt sätt.

använda olika geografiska hjälpmedel för att beskriva och förklara.

resonera om frågor som rör hållbar utveckling.

förklara orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen.

berätta om mänskliga rättigheter och barns rättigheter och ge exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.

Hur du får visa vad du kan:

Under arbetets gång kommer vi göra olika uppgifter och jag bedömer uppgifterna kontinuerligt. Vissa är skriftliga och vissa är muntliga. Vi avslutar med en större uppgift där du får visa dina kunskaper. 

Bedömning sker i kunskapsmatrisen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven redogör för innebörden av de mänskliga rättigheterna och barnets rättigheter och ger exempel på vad rättigheterna kan betyda för barn i olika delar av världen.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: