👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prima Formula 4 Kapitel 1

Skapad 2020-08-27 09:10 i Hindås skola Härryda
Mål för Prima Formula 4 kapitel 1.
Grundskola 4 Matematik
Du kommer genom att arbeta med Prima Formula 4, få möjlighet att träna dina matematiska färdigheter.

Innehåll

Målet med undervisningen är att:

Utveckla dina matematiska färdigheter.

Så här kommer vi att arbeta:

 • Matematikboken

Detta ska bedömas:

Matrisen är en checklista för matematiska färdigheter efter att ha arbetat med kapitel 1 i Prima Formula 4.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Diagnos 1 årskurs 4

På väg mot målen
Nått målen
Upptäcka mönster i figurer och talföljder
Jämföra och ordna tal efter storlek
Läsa av och sätta ut tal på tallinjer
Visa hur du gör när du försöker lösa problem