Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅK 9 Egen träning

Skapad 2020-08-27 10:14 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Du ska planera och genomföra några egna träningslektioner utifrån ett uppsatt mål. Passet som du ska planera för är 60 minuter (inklusive uppvärmning och nedvarvning). Passen äger rum under idrottslektionerna under v 45-48

Innehåll

Åk 9 Egen träning 

 

Att tänka på: 

 • Vilken typ av träning ska jag göra? ( tex Styrketräning/konditionsträning, rörlighetsträning) 
 • Sätt upp ett mål med dig träning? (tex: Jag vill bli starkare i rygg/mage, Jag vill få kunna göra fler armhävningar under en viss tid,
 • Jag vill förbättra min kilometertid vid löpning.) 
 • Hitta en träningsapp som passar ditt mål eller skriv ett helt eget träningspass utifrån egna tankar och idéer 
 • Glöm inte uppvärmning (börja lugnt och öka långsamt) och nedvarvning (för bättre återhämtning) 
 • Gör en planering som funkar för dig och som gör att du klarar din måluppfyllelse 
 • Passet kan både vara inomhus och utomhus.

Efter varje pass:

Kommentera och analysera hur ditt pass gick, ditt genomförande, din känsla, pulsnoteringar under passet, ansträngningsgrad med hjälp av Borgskalan , orsak till utfall mm.

 

Frågor efter varje träningspass:

1. Hur upplevdes träningen? Jobbigt/lätt

2. Fanns det någon övning som var jobbigare/lättare? Varför?

3. Kommer du ändra något i ditt träningspass till nästa tillfälle? Varför?

 

Bestäm din målsättning för träningsperioden. (detta vill jag förbättra/uppnå/få ut av min träning). 

Målsättning

Att sätta upp mål är den mest effektiva metoden för att öka presta­tions­förmågan, höja motivationen och främja en hälsosam livsstil. Ett bra sätt att arbeta med målsättningen är att använda sig av modellen som kallas för SMART-metoden. Den utgår ifrån att målen ska vara:

 

 • SPECIFIKA – som till exempel ”jag vill förbättra min styrka”.
 • MÄTBARA – exempelvis ”jag vill kunna lyfta 30 kilo i bänkpress”.
 • ATTRAKTIVA – betyder att du verkligen måste ha bestämt dig för att uppnå ditt mål och att det ska kännas mycket viktigt för dig.
 • REALISTISKA – det vill säga målen ska vara möjliga att uppnå.
 • TIDSBESTÄMDA – skriv ner hur lång tidsperiod du har för att uppnå ditt mål, (v45-48)

 

Utvärdering/reflektion när träningsperioden är avslutad.  Utgå från punkterna nedan i din utvärdering. 

 • Resonera kring hur din hälsa ser ut idag?  
 • Resonera kring din målsättning du satte? 
 • Resonera kring ditt genomförande utifrån dina förutsättningar, hur har din insats varit under träningsperioden? 
 • Vad blev resultatet? Analysera varför resultatet blev som det blev?
 • Upplevelser/känslor under perioden? 
 • Har du lärt dig något av att göra uppgiften? 
 • Om du har ett kritiskt förhållningssätt till de appar, träningssidor du hittat på nätet. Vilket syfte har sidorna? Känns det som att de förespråkar god hälsa eller kan de rent av skapa ohälsa. 
 • Utifrån dina erfarenheter under träningsperioden, hur kommer du att jobba vidare med din fysiska status? 
 • Kommer du att fortsätta att träna själv på det här viset?
 • Vilka samband ser du mellan en aktiv livsstil, kroppslig förmåga och hälsa?

 

OBS!

Uppgiften (Utvärdering av varje pass, avslutande utvärdering samt ditt träningspass skickar du in till Jonna senast fredag vecka 48 antingen via mail eller så delar du ett word-dokument. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Egen träning

F
E
C
A
Utvärdera och resonera
- Förståelse för olika ord och begrepp som beskriver träning och hälsa
Du kan på ett huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna påverkar din hälsa och den fysiska förmågan.
Du kan på ett relativt väl sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna påverkar din hälsa och den fysiska förmågan.
Du kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter. Du kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklande och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna påverkar din hälsa och den fysiska förmågan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: